Polsko-Niemieckie Towarzystwo Akademickie

  • PNTA
  • Kraków, Poland
Disciplines:
Pedagogy and education, Translation Studies, Linguistics
Contact:
Polsko-Niemieckie Towarzystwo Akademickie
Bronowicka 58
30-091 Kraków
Poland
Phone: +48126383670
Fax: +48126383670
info@pnta.pl
http://www.pnta.pl

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Akademickie (PNTA), mające swoją siedzibę w Krakowie, powstało w maju 1993 roku. Od 20 lat zajmujemy się organizacją intensywnych kursów języka polskiego dla obcokrajowców.

Statutowymi celami działalności Towarzystwa są:

  • przyczynianie się do wzajemnego poznania języka, kraju i kultury oraz do rozwoju wszelkich kontaktów i wymiany kulturalnej między społeczeństwami Polski i Niemiec oraz innych krajów;
  • przyczynianie się do zbliżenia społeczeństw polskiego i innych krajów europejskich oraz wspieranie procesów integracyjnych w Europie;
  • wspieranie nauki oraz wymiany i współpracy naukowej i edukacyjnej pomiędzy Polską a Niemcami i innymi krajami europejskimi;
  • wspieranie i umożliwianie czerpania w Polsce z europejskiego, w tym szczególnie z niemieckiego dorobku naukowego i kulturalnego.