Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich

  • PTSE
  • Warszawa, Poland
Disciplines:
Political Sciences
Contact:
Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Poland
ptse.zarzad@gmail.com
http://ptse.eu/
  • Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich powstało w 2012 roku z inicjatywy naukowców prowadzących badania w zakresie Unii Europejskiej i integracji europejskiej. Skupia m.in. politologów, prawników, socjologów, ekonomistów, kulturoznawców, medioznawców i historyków.
  • Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju badań w ramach studiów europejskich, integrowanie środowisk naukowych prowadzących badania w zakresie Unii Europejskiej, upowszechnianie wiedzy o Europie w szczególności o Unii Europejskiej i integracji europejskiej, a także dbałość o jakość kształcenia na kierunku europeistyka prowadzonych przez ośrodki naukowo–badawcze w Polsce.

2 references: