Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci

  • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki
  • Kraków, Poland
Disciplines:
Cultural Studies, Literary Sciences
Contact:
Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci
Kraków
Poland
memorycultures@gmail.com
http://www.kulturypamieci.polonistyka.uj.edu.pl/start

Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci powstał 1 października 2014 roku na podstawie zarządzenia Rektora UJ. Jest jednostką naukowo-badawczą, edukacyjną, dydaktyczną, popularyzatorską i wydawniczą działającą przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się teoriami i praktykami kulturowymi związanymi ze zjawiskami pamięci w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Szczególny nacisk kładzie na analizę zjawisk charakterystycznych dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Ośrodek prowadzi otwarte spotkania i dyskusje na istotne tematy w reakcji na bieżące tendencje i zainteresowania badawcze w obszarze studiów pamięciowych.

Kierowniczką Ośrodka jest dr hab. Roma Sendyka.