Karl Dedecius Archiv

  • Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
  • Frankfurt (Oder), Germany
Disciplines:
History, Cultural Studies, Linguistics, Literary Sciences, Philosophy, Political Sciences, Translation Studies, other
Contact:
Karl Dedecius Archiv
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
Germany
brockmann@europa-uni.de
http://www.ub.europa-uni.de/dedecius

Karl Dedecius Archiv der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Das Archiv entstand im Jahre 2001, als Karl Dedecius, ein ausgezeichneter Übersetzer polnischer Literatur ins Deutsche, das von ihm geschaffene Aktenmaterial der Bibliothek der Europa-Universität Viadrina mit dem Ziel übergab, damit es im Collegium Polonicum für die Nachwelt erhalten werde.

Der Tätigkeitsbereich des Archivs ist sehr vielfältig. Seine Mitarbeiter sind sowohl auf wissenschaftlichem als auch auf verlegerischem Felde tätig. Das Archiv ist institutioneller Mitherausgeber zweier Fachzeitschriften aus dem Bereich der Translatorik. Das Team beschäftigt sich ebenfalls mit der Organisation von wissenschaftlichen Konferenzen und musealen Ausstellungen. Das Archiv kooperiert in seinen Tätigkeiten eng mit der Stiftung Karl Dedecius Literaturarchiv.

Eines der Hauptziele des Archivs ist der weitere Gewinn von Sammlungen aus dem Bereich der Übersetzungswissenschaften, der Literatur und der deutsch-polnischen Kulturbeziehungen.

Das Archiv vergrößert fortlaufend seinen Bestand. Derzeit ist es im Besitz wertvoller Archivsammlungen, welche durch geschätzte Mittler zwischen der deutschen und polnischen Kultur geschaffen wurden. Die Sammlung umfasst u.a. den Nachlass Henryk Bereska, den Nachlass Erich Dauzenroth (und mit ihm stark verbunden eine Sammlung mit sich auf Janusz Korczak beziehende Materialien) sowie die Vorlässe Rolf Fieguth und Eugeniusz Wachowiak.

Die im Archiv aufbewahrten Sammlungen stehen Wissenschaftlern für ihre Forschungen zur Verfügung.

Standort / Anschrift in Polen: Archiwum Karla Dedeciusa przy Collegium Polonicum w Słubicach, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 69-100 Słubice

Archiwum Karla Dedeciusa przy Collegium Polonicum w Słubicach

Archiwum powstało w roku 2001, kiedy Karl Dedecius, wybitny tłumacz literatury polskiej na język niemiecki, przekazał wytworzone przez siebie materiały aktowe Bibliotece Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, celem złożenia ich w słubickim Collegium Polonicum.

Formuła działania Archiwum jest szeroka. Jego pracownicy działają na polu naukowym i wydawniczym. Placówka jest instytucjonalnym współwydawcą dwóch czasopism z zakresu translatoryki. Zespół zajmuje się także organizowaniem konferencji naukowych i wystaw muzealnych. Jednostka ściśle współpracuje z Fundacją Archiwum Literackie Karla Dedeciusa.

Jednym z głównych celów Archiwum jest dalszy rozrost zbiorów z dziedzin: przekładu, literatury i polsko-niemieckich stosunków kulturalnych.

Placówka powiększa swoje zasoby. Obecnie jest w posiadaniu kilku cennych zespołów archiwalnych, stworzonych przez uznanych pośredników między kulturami Polski i Niemiec. Jej zbiory zostały poszerzone m.in. o: Spuściznę po Henryku Beresce, Spuściznę po Erichu Dauzenrothcie i, powiązaną z nią, kolekcję tematyczną materiałów dotyczących Janusza Korczaka, oraz archiwa osobiste Rolfa Fiegutha i Eugeniusza Wachowiaka.

Przechowywane w Archiwum zbiory pozostają dostępne dla naukowców chcących prowadzić tu swoje badania.

Siedziba: Archiwum Karla Dedeciusa, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 69-100 Słubice