Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Kraków, Poland
Disciplines:
Cultural Studies, Linguistics, Literary Sciences, Media and Communication Studies, Pedagogy and education
Contact:
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
Poland
Phone: 12 662 61 44
polon@ap.krakow.pl
http://filpolska.up.krakow.pl/index.php/instytut/o-nas/

Instytut Filologii Polskiej, będący częścią Wydziału Filologicznego, jest samodzielną jednostką naukowo-dydaktyczną, w skład której wchodzi 11 katedr, 3 pracownie i 1 zakład.

W IFP jest zatrudnionych obecnie (2017 r.) 67 pracowników naukowo-dydaktycznych – 13 profesorów, 19 doktorów habilitowanych, 32 doktorów i 3 magistrów, a ponadto 2 pracowników administracyjnych i 1 inżynieryjno-techniczny.

Badania naukowe prowadzone w IFP obejmują obszary tradycyjnie należące do filologii oraz takie, które mieszczą się w kręgu szeroko rozumianych nauk humanistycznych. Dzięki temu problematyka poszukiwań naukowych podejmowanych przez pracowników IFP jest bardzo rozległa i obejmuje liczne zagadnienia szczegółowe z wielu zakresów: literaturoznawstwa, językoznawstwa, dydaktyki literatury i języka polskiego, logopedii, glottodydaktyki, edytorstwa, komunikacji społecznej, kulturoznawstwa i wiedzy o mediach.

Zadania naukowo-badawcze są realizowane przez pracowników IFP w rozmaitych formach: publikacji książkowych, artykułów w czasopismach i monografiach zbiorowych, a także w różnego rodzaju projektach. W IFP są również redagowane i publikowane czasopisma naukowe, których profil przylega do zakresów badań prowadzonych przez naszych pracowników: „Studia Linguistica", „Studia Historicolitteralia", „Studia ad Didacticam", „Studia de Cultura". Wszystkie wymienione tytuły znajdują się na liście B czasopism punktowanych MNiSW.

IFP jest także organizatorem licznych sympozjów naukowych, cieszących się niezmiennym zainteresowaniem badaczy z wielu polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Niektóre z konferencji przybrały formę cyklicznych spotkań: Jesienna Szkoła Dydaktyki i Języka Polskiego, Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, Dialog z Tradycją, W kręgu dawnej polszczyzny, Język a Media, Międzynarodowa Konferencja Neurobiologiczna.