Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego

  • Uniwersytet Śląski
  • Cieszyn, Poland
Disciplines:
Ethnology
Contact:
Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego
Bielska 62
43-400 Cieszyn
Poland
Phone: 338546176, 338546150
agatka785@wp.pl
http://www.archiwumpae.us.edu.pl/

W Cieszynie w Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego funkcjonuje Pracownia Polskiego Atlasu Etnograficznego (pokój 123). Jest to jedyne tego typu archiwum etnograficzne w Polsce, które obejmuje swoim zasięgiem materiały z badań atlasowych realizowanych w całym kraju (depozyt Instytutu Archeologii i Etnologii PAN).

Do niedawna zbiory archiwalne były dostępne w ograniczonym zakresie. Obecnie cieszyńska pracownia atlasowa podjęła się digitalizacji, opracowania naukowego i udostępnienia w internecie trzech unikatowych kolekcji etnograficznych (projekt NPRH Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet"). Analizowane kolekcje obejmują ponad 12 100 fotografii (lata 1954–1971), 770 opublikowanych map atlasowych (1958–2013) oraz ponad 470 ankiet poświęconych zbieractwu roślin dziko rosnących, zawierających zielniki (lata 1947–1953). Do ewidencjonowania zbiorów atlasowych i ich publikacji w internecie zastosowano aplikację webową Galeneo, która umożliwiła uruchomienie platformy cyfrowej, funkcjonującej pod nazwą Cyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego (www.archiwumpae.us.edu.pl).

Projektem od 2014 roku kieruje dr Agnieszka Pieńczak, pracownik Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, zarazem opiekun zbiorów atlasowych oraz kierownik Pracowni Digitalizacyjnej Polskiego Atlasu Etnograficznego (pokój 119).

Obecnie prowadzone prace atlasowe stanowią początek realizacji koncepcji naukowej, mającej prowadzić do stworzenia spójnej, syntetycznej, cyfrowej kolekcji zasobów archiwalnych i ich profesjonalnego udostępniania w interfejsie publicznym. Ze względu na wielkość zbiorów PAE jest to jednak działanie długofalowe. W przyszłości powstanie elektroniczny katalog danych obejmujący kilkadziesiąt tysięcy rekordów, stanowiący unikalne źródło do historii wsi polskiej II połowy XX wieku. Dorobek atlasowy zostanie zebrany w jednej, łatwo dostępnej cyfrowej kolekcji, co da precedensową możliwość efektywnego wyszukiwania interesujących zagadnień z różnych dziedzin kultury. Wpłynie to z pewnością na rozwój badań naukowych (szczególnie z zakresu nauk humanistycznych i społecznych); pozwoli również zrozumieć znaczenie badań atlasowych nie tylko w kontekście dziedzictwa lokalnego, regionalnego, narodowego, ale też jako cennego materiału porównawczego do badań słowiańskich i, szerzej, ogólnoeuropejskich.