21.09. until 27.09.2020 in Oerlinghausen, Germany

światy obrazów: społecznie zaangażowana fotografia jako projekt - warszataty interkulturowe

  • 21.09. until 27.09.2020
  • starting at: 17.30
  • Event languages: English, German, Polish
  • Deadline for submissions: 16.09.2020
  • Heimvolkshochschule St. Hedwigshaus e.V. w kooperacji z zakładem Grafiki Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu
  • Event location: Villa Welchen, Am Lehmstich 15, Oerlinghausen (villawelschen.de)
  • Type of Event: Workshop
  • Download conference handout

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/8739

„Obraz mówi więcej niż tysiąc słów". Może wyjaśnić kompleksowe zależności, wspierając ich rozumienie, równie dobrze opowiadać historie, budząc za ich pomocą emocje. Język obrazów, szczególnie fotograficznych, towarzyszy nam na co dzień, określa nasze myślenie i działanie, a tym samym sposób widzenia (obrazu) świata. Niewątpliwie wiąże się to z potrzebą zdobywania coraz szerszych kompetencji "wizualnych" (i równoznacznie społecznych) - jako że rozumienie medium fotografii i jego adekwatne stosowanie jest przecież podstawą dzisiejszej komunikacji społecznej (i równoznacznie kultury). Dlatego celem naszego warsztatu jest rozwijanie tych kompetencji, a co za tym idzie wspieranie rozumienia „władzy mediów" we współczesnym społeczeństwie i jego zróżnicowanych kontekstach kulturowych. Opieramy się przy tym na potencjale fotografii społecznie zaangażowanej, która pozwala na odkrywanie i uwidacznianie tego, do czego postrzegania i refleksji potrzebujemy obiektywu i wymowności obrazów, ale przede wszystkimkompetencji społecznych, w tym interkulturowych.

treści:

­­- praktyka fotografii dla początkujących i średniozaawansowanych.

- podstawy fotografii: aranżacja obrazu fotograficznego za pomocą ekspozycji i kompozycji. - zdjęcie pojedyncze a seria – narracja w fotografii.

- visual storytelling: opowiadanie społecznie relewantnych historii za pomocą obrazu.

- wprowadzenie do przygotowania społecznie zaangażowanych projektów fotograficznych w Europie i poza Europą.

- fotografia sytuacji kryzysowych i ich następstw (aftermath photography), biedy, nędzy, anormatywności społecznych.

- problematyka estetyzacji w fotografii dokumentalnej: debata nt. postrzegania, prawdy, obiektywności i autentyczności.

- praca (projektowa) z obcymi kulturami: różnice w postrzeganiu o interpretacji tego samego,

- kulturowe konteksty fotografii: obrazy jako nośniki informacji i medium komunikacji w pracy w zróżnicowanych kulturowych kontekstach

Dla zainteresowanych istnieje możliwość omówienia własnego portfolio wraz z feedbackiem ze strony fotografa, podróżnika, nauczyciela akademickiego.

uczestnictwo:

zaproszenie skierowane jest do zainteresowanych międzynarodową wymianą, społecznie zaangażowaną fotografią, interkulturową komunikacją. Młodych dorosłych, studentów, multiplikatorów, którzy nie ukończyli 27 roku życia z miejscem zamieszkania w Polsce lub w Niemczech. Spotkanie oferuje możliwość pracy i uczenia się pod jednym dachem, rozwijania w interkulturowych zespołach kompetencji fotograficznych przez angażujące praktyczne ćwiczenia. Pracujemy w trzech językach: angielski, niemiecki, polski.

zgłoszenia: do16.09.20 za pomocą linku: https://goo.gl/JXKAtX

termin warsztatu:

–przyjazd poniedziałek 21.09.20 od godz.14

–17.30 przywitanie/zapoznanie

–18.00 kolacja

–początek programu wtorek 22.09.20 o godz. 9.30

–koniec programu sobota 26.09.20 o godz. 14.00

–koniec zakwaterowania do godz.10 w niedzielę 27.09.20

koszty: 80 Euro (obejmuje zakwaterowanie/wyżywienie/program) plus koszy podróży. Warsztat jest dofinasowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę (http://www.pnwm.org) Program przewiduje ryczałtowe dofinasowanie kosztów podróży w wysokości ok. 200 zł.


Contact

Maria Chojnacka