04.03. until 06.12.2020 in Großhennersdorf/Zittau, Germany

Ostatnia szansa: Prowadzenie grup i projektów w aspekcie różnorodności - Międzynarodowe szkolenie – cykl 2020

 • 04.03. until 06.12.2020
 • Event languages: German, Polish
 • Deadline for submissions: 13.02.2020
 • Hillersche Villa e.V.
 • Event location: Begegnungszentrum Großhennersdorf, Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży Mikuszewo, iQlandia Science Center Liberec
 • Type of Event: Miscellaneous
 • Download conference handout

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/8229

Prowadzenie grup i projektów w aspekcie różnorodności - Międzynarodowe szkolenie +++ cykl 2020 +++

To roczne szkolenie umożliwia uzyskanie kwalifikacji i tworzenie sieci w ramach międzynarodowych działań projektowych. Kwalifikuje i zachęca osoby zaangażowane do kierowania grupami w swoim regionie oraz świadomego różnorodności wdrażania z nimi konkretnych projektów, aby dać im nowe spojrzenie na ich wyobrażenie o wspólnym życiu w Europie.

CERTYFIKAT

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz TANDEM - Centrum Koordynacji Niemiecko-Czeskiej Wymiany Młodzieży wraz ze Stowarzyszeniem Socjokultury na Trójstyku Granic - Hillerische Villa są podmiotami realizującymi szkolenie, które przyznają certyfikat oraz nadają tytuł „Prowadzącego(ej) grupy i projekty w aspekcie różnorodności". Oprócz aktywnego udziału we wszystkich seminariach, warunkiem uzyskania certyfikatu jest
zaplanowanie, przeprowadzenie i ocena projektu praktycznego.

CELE SZKOLENIA

W ramach grupy szkoleniowej każdego przyszłego lidera grupy będziemy wspierali w:

 • dalszym rozwoju wiedzy i kompetencji lidera grup i projektów w zakresie edukacji
  grupowej i planowania bez spacji;
  • świadomości własnej pozycji, stosunków władzy i kontekstów różnorodności;
  • zakresie narzędzi i metod dla perspektyw intersekcjonalnych;
  • zyskiwaniu radości i kreatywności w uczeniu się;
  • wypróbowywaniu i wykorzystywaniu nowych metod;
  • dzięki przygotowaniu, realizacji i ocenie projektu praktycznego, w umożliwieniu przetestowania i przeanalizowania samodzielności i własnej odpowiedzialności w zespole prowadzącym;
  • dzięki szkoleniu - w połączeniu się w ramach sieci specjalistów;
  • poznaniu własnych mocnych stron oraz ich uruchomieniu.
 • PIĘĆ CECH SZKOLENIA - UCZENIE SIĘ PRZEZ DOŚWIADCZANIE

  Przede wszystkim wykorzystujemy ćwiczenia praktyczne, aby dotrzeć do zmysłów i emocji uczestników oraz ugruntować wiedzę własnym przeżyciami. Dzięki rozważaniom nad przeżyciami chcemy umożliwić uczestnikom doświadczenia, które prowadzą do świadomego działania podczas pracy z heterogennymi grupami.

  DOŚWIADCZANIE I KOMUNIKOWANIE, PARTYCYPACJA

  W tym celu oferujemy różne przedziały czasu i tematy podczas szkolenia oraz projekt praktyczny, podczas których uczestnicy mogą się samodzielnie przetestować w ramach różnych zadań i ról oraz otrzymają informację zwrotną w tym zakresie od referentów i grupy.

  DORADZTWO I WSPARCIE

  Szkolenie będzie tłumaczone symultanicznie. Nie jest wymagana znajomość języka obcego. Językami szkolenia są CZ, D, PL. Zespół referentów składa się z osób z Czech, Polski i Niemiec, które są do dyspozycji każdego z uczestników w sposób doradczy i wspierający. Podczas pierwszego seminarium, pomiędzy każdym z uczestników a referentami zostanie uzgodniona umowa szkoleniowa, która określa osobiste cele nauki. W ramach seminariów uczestnicy mogą wykorzystać rozmowy indywidualne z referentami do przeanalizowania zdobytych doświadczeń.

  NAUKA W GRUPIE - Z CZASEM I W PRZESTRZENI

  W ramach naszego szkolenia świadomie zdecydowaliśmy się na rok szkoleniowy oraz spotykanie się w różnych miejscach nauki na pograniczu niemiecko-polsko- czeskim. Dzięki temu jednostka może doświadczać, obserwować i zastanawiać się nad sobą w
  grupie międzykulturowej podczas dłuższego, wspólnego procesu uczenia się. Różne formaty miejsc i przestrzeni dają możliwość poznania różnego podejścia do pracy.

  STRUKTURA WSPIERAJĄCA

  Naszemu szkoleniu nadaliśmy strukturę, która ma umożliwić uczestnikom orientację pośród wielu nowych wyzwań. Wszystkie seminaria mają tą samą formę: pierwszy dzień jest poświęcony (ponownemu) poznaniu, drugi i trzeci dzień (oraz częściowo czwarty) służą opracowywaniu tematów. Ostatni dzień jest poświęcony zespołom projektu praktycznego, analizie oraz informacjom na temat kolejnej części szkolenia.

  TREŚCI, TERMINY I MIEJSCA

  SEMINARIUM 1 - WPROWADZENIE, POZNAWANIE I DECYDOWANIE
  04. – 07.03.2020 · Hillersche Villa, Centrum Spotkań, Großhennersdorf (D)

  Poznanie się, praca w zakresie oczekiwań i celów, zawieranie indywidualnych umów szkoleniowych

  SEMINARIUM 2 - GRUPA, ZESPÓŁ I PROJEKT
  01. – 05.04.2020 · Hillersche Villa, Centrum Spotkań, Großhennersdorf (D)

  Prowadzenie grup i projektów, procesy grupowe oraz współpraca ze świadomością różnorodności, radzenie sobie z konfliktami, własna rola jako lidera, planowanie projektu oraz początek pracy nad projektami praktycznymi

  SEMINARIUM 3 - ŚWIADOMOŚĆ RÓŻNORODNOŚCI ORAZ PRACA W ZESPOLE, KONKRETNE PLANOWANIE PROJEKTU
  03. – 07.06.2020 · Placówka edukacyjna Mikuszewo (PL)

  Zarządzanie projektem, wnioski projektowe, działania informacyjno-promocyjne, praca nad programem projektu praktycznego zorientowana na dynamikę grupy oraz grupę docelową, intersekcjonalność i różnorodność

  SEMINARIUM 4 - METODY I PRACA W ZESPOLE, OSTATNIE KROKI PRZED PROJEKTEM PRAKTYCZNYM
  01.– 05.07.2020 · iQlandia Science Center Liberec (CZ)

  Warsztaty metodyczne, partycypacja, animacja językowa oraz wdrożenie praktyczne, praca nad programem projektu praktycznego zorientowana na dynamikę grupy oraz grupę docelową, świadome różnorodności prowadzenie grup i projektów

  PROJEKTY PRAKTYCZNE - WRZESIEŃ ORAZ PAŹDZIERNIK 2020

  SEMINARIUM 5 - OCENA I POŻEGNANIE
  03. – 06.12.2020 · Hillersche Villa, Centrum Spotkań, Großhennersdorf (D)

  Indywidualne rozważania nad osiągniętymi celami, ocena ogólna szkolenia, prezentacja projektów praktycznych, certyfikat i świętowanie

  Łączny czas seminariów: 150 godzin. Projekt praktyczny jest planowany na co najmniej 3-4 dni. Projekt będzie częściowo przygotowywany przez uczestników podczas seminariów, a także pomiędzy seminariami. Czas trwania projektu praktycznego wraz z przygotowaniem, wdrożeniem i pracami po jego realizacji, to również około 150 godzin.

  ZGŁOSZENIA DO 09.02.2020

  SZKOLENIE JEST SKIEROWANE DO
  • Osób aktywnych w pracy z dziećmi i młodzieżą;
  • Pedagogów zatrudnionych na pełny etat i pracujących społecznie;
  • Istniejących zespołów dwu- lub/i trójnarodowych;
  • Pracowników stowarzyszeń, zrzeszeń, szkół i organizacji;
  • Migrantów i uczniów zawodu;
  • Studentów i osób poszukujących pracy zamieszkałych w Polsce,
  Czechach i Niemczech;
  • Osób, które chcą się dalej szkolić w zakresie prowadzenia grup oraz świadomej
  róż norodności pracy w ramach projektu. Są to na przykład takie tematy, jak: religia, płeć, pochodzenie, orientacja seksualna, klasa społeczna, język itd.

  MAKSYMALNA WIELKOŚĆ GRUPY: 24 UCZESTNIKÓW.

  SZKOLENIE BĘDZIE TŁUMACZONE SYMULTANICZNIE (D, CZ, PL)

  NIE JEST WYMAGANA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA.

  ZESPÓŁ PROWADZĄCY

  Liviana Bath

  Trenerka w zakresie edukacji świadomej różnorodności oraz edukacji politycznej. Prelegentka tematyki gender oraz diversity, antropolog społeczny i kulturowy, pedagog teatralna i mentorka (D, PT, SP)

  Alena Košák Felcmanová

  Trenerka w tematyce tożsamości, różnic, uprzedzeń i dyskryminacji, nauka w ramach zaangażowania społecznego (CZ, D, EN)

  Dorothea Traupe

  Trenerka edukacji historyczno-politycznej (m. in. demokracja, Betzavta, różnorodność) oraz tłumaczka PL/EN, współpraca z www.poleninderschule.de (D, PL, EN, FR)

  ZGŁOSZENIA I KOSZTY

  Opłata za uczestnictwo w całym szkoleniu wynosi:

  350 € dla osób zarabiających miesięcznie 750 € (ewent. płatność w ratach: 5x70 €)
  500 € dla osób zarabiających miesięcznie 1000 € (ewent. płatność w ratach: 5x100 €)
  650 € dla osób zarabiających miesięcznie 1000 € (ewent. płatność w ratach: 5x130 €)
  w tym pełne wyżywienie, wspólne zakwaterowanie w placówkach edukacyjnych, koszty referentów i tłumaczy, obszerne materiały informacyjne w trzech językach, bilety wstępu do placówek kulturalnych w czasie wolnym oraz ubezpieczenie uczestników. Pieniądze nie powinny stanowić problemu. W razie potrzeby można się z nami skontaktować!

  ZGŁOSZENIA DO 09.02.2020
  (CZ) Alena Košák Felcmanová felcmanova@lanternafuturi.net
  (D) Liviana Bath bath@lanternafuturi.net
  (PL) Dorothea Traupe traupe@lanternafuturi.net

  Hillersche Villa e.V. z.Hd. Petra Zahradničková
  Zittauer Straße 17 02747 Herrnhut OT Großhennersdorf
  Telefon: 0049 (0) 35873 41312 Mobil (Whats App) 00420 777 973 584

  Wsparcie, organizacja, koordynacja i doradztwo: Paulina Wolicka, Petra Zahradničková, Frank Rischer

  Contact

  Dorothea Traupe