17.09. until 18.09.2020 in Ustka, Poland

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Morze, Pomorze i my na przestrzeni dziejów"

  • 17.09. until 18.09.2020
  • starting at: 9:00
  • Event languages: English, German, Polish
  • Deadline for submissions: 16.08.2020
  • Instytut Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku
  • Event location: Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce / Urząd Miejski w Ustce
  • Type of Event: Conference
  • Download conference handout

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/8495

W 2020 roku mija sto lat od uroczystych zaślubin Polski z morzem. Na mocy traktatu wersalskiego podpisanego 28 czerwca 1919 r. przyznano Polsce prawo do ponad 140 kilometrowego wybrzeża Morza Bałtyckiego. 10 lutego 1920 roku generał Józef Haller wrzucił do Zatoki Puckiej platynowy pierścień, który symbolizował odzyskanie przez Polskę dostępu do Bałtyku.

Intencją organizatorów konferencji, mającej odbyć się w ramach VI Słupskiego Festiwalu Historycznego, jest przypomnienie zarówno tej stosunkowo bliskiej historii związanej z powrotem części Pomorza w granice Rzeczpospolitej, jak i przywołanie odleglejszych dziejów krajów i krain, narodów i społeczności związanych z Morzem Bałtyckim. Tematyka konferencji ma oscylować wokół znaczenia morza dla, nie tylko mieszkańców Pomorza, czy wybrzeży Bałtyku, ale także państw nie mających dostępu do morza. Istotą jest interakcja między ludźmi a morzem i wynikające z niej konsekwencje.

Chcielibyśmy, aby w centrum rozważań znalazło się Morze Bałtyckie z jego wszelkimi oddziaływaniami, nie tylko na położone nad nim państwa, ale także na państwa z nimi sąsiadujące.

Zakres chronologiczny konferencji rozciąga się od starożytności po XX w. Daje to możliwość szerokiego spojrzenia na dzieje ludów związanych z Morzem Bałtyckim.

Nad brzegami Morza Bałtyckiego – w Ustce – poruszać będziemy następujace tematy:

· Wartość morza w dziejach ludów zamieszkujących jego wybrzeża.

· Znaczenie morza dla rozwoju kulturalnego i gospodarczego tych terenów.

· Życie duchowe i mentalność mieszkańców wybrzeży Bałtyku.

· Bałtyk – morze, które dzieli czy morze, które łączy?

· Położenie geopolityczne a codzienność państw regionu Morza Bałtyckiego.

· Sytuacja mieszkańców wybrzeży Morza Bałtyckiego na przestrzeni wieków.

· Sposoby rozwiązywania konfliktów ludzi morza i wybrzeża.

· Rozwój floty i komunikacji morskiej.

· Wątki marynistyczne związane z Morzem Bałtyckim; strach i fascynacja morzem.

· Warunki i aspekty dawnej żeglugi – piraci, konflikty z prawem, katastrofy.

· Trudy morskiej podróży; losy pasażerów, załogi.

· Losy ludzi morza i Pomorza.

· Codzienność ludzi wybrzeża na przestrzeni wieków.

· Ludzie morza – trudne sąsiedztwo: wojny i sojusze.

· Jak narody bez morza postrzegały ten żywioł?

· Wpływ morza na tożsamość kulturową i narodową.

Formuła konferencji zakłada spotkanie naukowców różnych specjalności: historyków, archeologów, politologów, kulturoznawców, etnologów, literaturoznawców, muzealników, archiwistów, bibliologów, historyków sztuki i in.

Konferencja ma stanowić forum wymiany efektów badań i doświadczeń naukowych.
Konferencja trwać będzie dwa dni. Jej rozpoczęcie poprzedzi debata pt. Polska nad Bałtykiem w XX wieku, którą poprowadzi prof. dr hab. Wojciech Skóra w dniu 16 września 2020 roku w budynku Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Obrady odbywać będą się 17 września w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce i 18 września Urzędzie Miejskim w Ustce. W programie przewidzana jest m.in. wycieczka po Ustce i Bunkrach Blüchera, możliwość zapoznania się z urządzeniem szkolno-treningowym Śnieżnik oraz uroczysta kolacja połączona z koncertem.

Zgłoszenia tematów wystąpień (wraz z krótkim – kilkunastowersowym – streszczeniem) prosimy nadsyłać do dnia 16.08.2020 roku pod adres: konferencja.knh.ap.slupsk@gmail.com

Do 30.08.2020 r. organizatorzy dokonają weryfikacji zgłoszeń i podejmą decyzję o zakwalifikowaniu zgłoszonych referatów w ramach odpowiednich sesji tematycznych konferencji.

Referaty wygłoszone na konferencji (po uzyskaniu pozytywnych recenzji), zostaną opublikowane w pracy zbiorowej wydanej przez Wydawnictwo Akademii Pomorskiej znajdujące się na liście wydawnictw punktowanych.

Języki konferencji to: j. angielski, j. niemiecki, j. polski, dopuszczalne jest także wygłoszenie referatu w języku uczestnika konferencji

Strona konferencji: www.dziejemorza.com

Wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/2213215302316714/

Contact

Patrycja Osińska
Instytut Historii Akademii Pomorskiej, ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk