23.10.2020 in platforma online MyOwnConference, Poland

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Edukacja – problemy, wyzwania i perspektywy” (online)

  • 23.10.2020
  • Deadline for submissions: 15.10.2020
  • Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  • Event location: platforma online MyOwnConference
  • Type of Event: Conference

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/8781

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Edukacja – problemy, wyzwania i perspektywy" (online)23 października 2020 r.Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Edukacja – problemy, wyzwania i perspektywy", która odbędzie się 23 października 2020 r. Z uwagi na obecną sytuację spotkanie przybierze formę online. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim uczestnikom, członkom Komitetu Naukowego i Gościom Honorowym możliwość owocnej dyskusji, a także wzajemnej integracji.Złożony oraz wielowymiarowy charakter zagadnień dotyczących kształcenia i wychowania są jednym z głównych założeń współczesnego systemu edukacji. Jest to obszar teoretycznej i praktycznej działalności, pełniący ważną funkcję wobec działań zmierzających do przygotowania jednostki, która będzie w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Wieloaspektowość zagadnień, istniejące dylematy i wyzwania stojące przed współczesną edukacją stają się tematem bardzo ważnym, przy którym należy się zatrzymać, wysnuć refleksje, dostrzec pojawiające się problemy i wyciągnąć wnioski. Aspekty te będą podstawą nie tylko do dyskursu społecznego, ale także do określenia perspektyw w zakresie doskonalenia systemu edukacyjnego w globalizującym się świecie. Aktualna sytuacja epidemiologiczna na świecie gwałtownie wymusiła szereg zmian, postawiła wiele wyzwań edukacyjnych, zarówno w zakresie kształcenia, wychowania, jak i funkcjonowania. Celem Konferencji jest refleksja i analiza dyskursu pedagogicznego, w szczególności obecnej sytuacji i nadchodzącej przyszłości. Świadomość podjętej tematyki zachęca do udziału w interdyscyplinarnym dialogu przedstawicieli różnych dyscyplin nauk społecznych, zarówno teoretyków, jak i praktyków.W związku z powyższymi zagadnieniami proponujemy następujące obszary tematyczne:
– Problemy współczesnej szkoły i edukacji,
– Współczesne wyzwania edukacyjne dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów,
– Ograniczenia i możliwości edukacji w XXI wieku,
– Nauczanie w sytuacji pandemii,
– Nowoczesne metody edukacji,
– Narzędzia wspomagające pracę nauczycieli (np. coaching, tutoring),
– Edukacja, a nowe technologie,
– Współczesny system edukacji i jego rola w kształtowaniu jednostek.Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.Z poważaniem,Komitet Organizacyjny
Terminy
• do 15 października 2020 r.– zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakładce Opłaty)
• do 16 października 2020 r. – nadsyłanie abstraktów wystąpień ustnych
• do 21 października 2020 r. – nadsyłanie prezentacji multimedialnych
• 22 października 2020 r. – testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce)
• 23 października 2020 r. – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Edukacja – problemy, wyzwania i perspektywy"
• od 26 października 2020 r. – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów
• do 2 listopada 2020 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów.Kontakt
kontakt@konferencja-edukacja.pl
+48 733 933 416
http://www.konferencja-edukacja.pl/

Contact