31.07.2021 in Warsaw, Poland

CfA: GEOP Interdisciplinary Research Workshops 2022 / Interdyscyplinarne warsztaty naukowe 2022

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/9403

POLIN Museum of the History of Polish Jews - through the Global Education Outreach Program invites scholars and academic institutions to propose three-day research workshops to be held at POLIN Museum.

Topics:

GEOP Interdisciplinary Research Workshops may be devoted to any topic of relevance in Polish-Jewish Studies such as history, cultural studies, art history, public history, museology, memory studies or related subjects. We invite applications which approach the field from new and innovative perspectives and especially encourage interdisciplinary and comparative research.

Criteria:

The event's framework should be that of a research workshop, allowing ample time for discussion and a dynamic exchange of ideas between participants.

Workshops should also include a public event addressed to the general public. This could be a lecture or a panel debate but also another form of contribution to the Museum's activity.

We are particularly interested in projects based on international cooperation. The GEOP aims to bring together scholars from Poland and from abroad to ensure the development of a new generation in the field of Polish-Jewish studies. Therefore, one Polish partner in addition to POLIN Museum is a must.

Support:

POLIN Museum provides venues and organizational support before and during the event. Additionally, we offer to cover the costs of accommodation and meals during the workshop. Our contribution is, however, limited to a maximum of fifty percent of the total cost of the workshop, not exceeding $ 7,000.

Application process and deadline:

To be considered for funding in 2022, please submit the completed application form (application form in accessible version) with letters of intent from all institutional partners outlining the extent of cooperation to: geopworkshops@polin.pl no later than 31 July 2021.

Decisions will be announced by 29 October 2021.

Queries:

For more information, please e-mail GEOP workshops administrator at geopworkshops@polin.pl. Applicants are welcome to consult us informally before submitting the application.

Sponsors:

Global Education Outreach Program was made possible thanks to the Taube Philanthropies, the William K. Bowes, Jr. Foundation, and the Association of the Jewish Historical Institute of Poland.

-----

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza badaczy i instytucje badawcze do przesyłania propozycji trzydniowych warsztatów naukowych, które odbędą się w Muzeum POLIN, w ramach Global Education Program.


Tematy:

Interdyscyplinarne warsztaty naukowe mogą być poświęcone każdemu tematowi związanemu ze studiami polsko-żydowskimi i należącemu do dziedzin badawczych takich jak historia, kulturoznawstwo, historia sztuki, historia w przestrzeni publicznej (public history) muzeologia, studia nad pamięcią. Wysoko ocenione zostaną projekty, które badają temat przyjmując nową, innowacyjną perspektywę, a także warsztaty porównawcze i interdyscyplinarne.

Kryteria oceny:

Projekt powinien mieć formę warsztatów naukowych z wydłużonym czasem na dyskusję, umożliwiającym wymianę poglądów między uczestnikami. W ramach warsztatów powinno zostać zaplanowane jedno wydarzenie otwarte dla publiczności np. wykład specjalny, panel dyskusyjny lub inne przedsięwzięcie wpisujące się w działalność muzeum.

Jesteśmy szczególnie zainteresowani projektami, które są wynikiem współpracy międzynarodowej. Program GEOP wspiera współpracę badaczy z Polski i zagranicy, która zapewni rozwój nowej generacji naukowców w dziedzinie studiów polsko-żydowskich. Z tego względu wymagany jest instytucjonalny partner z Polski.

Wsparcie:

Muzeum zapewnia sale konferencyjne i wsparcie organizacyjne. Dodatkowo, aplikujący mogą starać się o dofinansowanie kosztów noclegów i cateringu w wysokości do 7000 dolarów amerykańskich (USD). Jednak wkład finansowy muzeum nie może przekroczyć 50% budżetu całego przedsięwzięcia

Proces aplikacyjny i termin nadsyłania zgłoszeń:

Zgłoszenia w formie formularza do pobrania (formularz w wersji dostępnej) oraz listy intencyjne od partnerów instytucjonalnych należy przesłać na adres geopworkshops@polin.pl w terminie do 31 lipca 2021 r.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone 29 października 2021 r.

Dodatkowe informacje:

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji można skontaktować się z koordynatorem warsztatów GEOP pod adresem: geopworkshops@polin.pl . Aplikujący mogą skonsultować propozycję warsztatów przed przesłaniem aplikacji.

Sponsorzy:

Realizacja warsztatów jest możliwa dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Contact