10.10. until 11.10.2019 in Olsztyn, Poland

Budowa Niepodległej. Granice Rzeczypospolitej w latach 1918-1921

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/7770

Międzynarodowa konferencja naukowa

Budowa Niepodległej. Granice Rzeczypospolitej w latach 1918-1921

Olsztyn, 10-11 października 2019
Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie

Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego (dawniej Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego) oraz Olsztyńsko-białostocki Oddział Polskiej Akademii Nauk serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Budowa Niepodległej. Granice Rzeczypospolitej w latach 1918-1921. Sesja, w założeniu organizatorów ma przybliżyć trudny, rozpoczęty w 1918, a zakończony formalnie dopiero w 1923 roku proces kształtowania się granic odrodzonej Rzeczypospolitej, wraz ze wszystkimi sporami zbrojnymi, powstanami, plebiscytami czy negocjacjami.
W trakcie obrad pragniemy spojrzeć na wyżej wymienione zagadnienie zarówno z perspektywy ogólnopolskiej, jak i lokalnej, szczególnie istotnej dla obszarów północno-wschodniej Polski. W tym kontekście obok wojny polsko-bolszewickiej czy konfliktów w Wielkopolsce oraz na Górnym Śląsku wskazać należy m.in. na spór polsko-litewski oraz plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu.
Do udziału w konferencji zapraszamy obok polskich badaczy, także historyków z państw sąsiadujących w okresie międzywojennym z Polską aby przedstawić powyższą problematykę m.in. z perspektywy Niemców, Czechów, Litwinów, Łotyszów, a także Białorusinów i Ukraińców, którzy po zakończeniu I wojny światowej również podjęli próbę wybicia się na niepodległość. W założeniu organizatorów referaty mają obejmować nie tylko aspekt militarny kształtowania się granic Polski, ale także wynikające z tego procesu szeroko rozumiane konsekwencje polityczne, społeczne i gospodarcze.
Konferencja poza przedstawieniem najnowszych osiągnięć badawczych odnoszących się do kształtowania granic Polski po odzyskaniu niepodległości przyczyni się także do popularyzacji wiedzy o tym jakże ważnym aspekcie historii Polski wśród mieszkańców Olsztyna i regionu. Konferencja ma charakter otwarty – zgłoszone referaty zostaną zaprezentowane przez historyków, jednak mozliwość biernego uczestnictwa i udziału w dyskusji jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych, którzy pojawią się na sesji.
Referaty zostaną wygłoszone – w trzech językach polskim, rosyjskim i angielskim. Referenci za wygłoszone i przygotowane do druku referaty otrzymają honorarium autorskie w wysokości 500 zł. Teksty należy przesłać w ciągu miesiąca od zakończenia konferencji. Jednocześnie organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszonych tematów. Sesja odbędzie się w dniach 10-11 października 2019 r. Streszczenia i propozycje tematów prosimy nadsyłać na adresy: sekretariat@ip.olsztyn.pl oraz jerzy.kielbik@ip.olsztyn.pl do 15 sierpnia br. Na rzecz pokrycia kosztów posiłków i materiałów konferencyjnych ustanowiona została opłata konferencyjna w wysokości 250 zł. Opłatę należy wnieść do 10 września 2019 r.

Contact

Piotr Bojarski
IP Olsztyn, ul Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn