10.07. until 14.07.2019 in Storkow, Germany

Zwischen zwei Sprachen – Sprachmittlertraining / Między językami Trening dla pośredników językowych podczas polsko-niemieckich spotkań młodzieży

  • 10.07. until 14.07.2019
  • starting at: 9:00
  • Event languages: German, Polish
  • Deadline for submissions: 01.06.2019
  • Ev. Jugendbildungs- u. Begegnungsstätte Hirschluch
  • Event location: Ev. Jugendbildungs- u. Begegnungsstätte Hirschluch
  • Type of Event: Workshop
  • Download conference handout

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/7622

Bei internationalen Begegnungen spielt die sprachliche Kommunikation zwischen den Teilnehmenden eine besondere Rolle; um gut zu dolmetschen, reichen gute Sprachkenntnisse aber alleine nicht aus, denn SprachmittlerInnen haben eine sehr komplexe Aufgabe: sie erfüllen eine besondere Rolle im Gruppen- und Kommunikationsprozess, und haben die Macht, die Kommunikation in der Gruppe zu steuern. Bei dem Training führen wir verschiedene praktische Übungen von Situationen durch, die SprachmittlerInnen während Jugendbegegnungen erleben können. Im Programm ist auch Zeit eingeplant, um über Verhaltenskonstellationen und Rollen zu diskutieren, die Teamer/innen und Sprachmittler/innen bei einer Begegnung einnehmen. Außerdem überlegen wir gemeinsam, wie wir als SprachmittlerInnen auf Unterschiede und „Fettnäpfchen" reagieren können. Die Trainerinnen sind Iwona Domachowska und Jonas Grygier. Es handelt sich nicht um einen Sprachkurs; das Training ist für Personen, die beide Sprachen fließend beherrschen und im deutsch-polnischen Jugendaustausch aktiv sind bzw. aktiv werden wollen.


Podczas spotkań międzynarodowych komunikacja językowa między uczestnikami odgrywa szczególnie istotną rolę: uczestnicy często posługują się swym językiem ojczystym, a ich wypowiedzi tłumaczone są na język uczestników z drugiego kraju. Aby dobrze tłumaczyć, nie wystarczy jedynie dobra znajomość obydwu języków. Pośrednicy językowi muszą wykonać bardzo złożone zadanie, a jednocześnie mają oni wpływ na proces grupowy i komunikacji. Ich szczególna rola pozwala im na sterowanie komunikacją w grupie. Ponadto tłumaczenie to nie jedynie powtarzanie wypowiedzi w innym języku, lecz niejednokrotnie związane jest ono z przekładem niuansów wynikających z kodu kulturowego uczestników.Podczas treningu zaproponujemy praktyczne ćwiczenia sytuacji, w których mogą się znaleźć tłumacze podczas spotkań młodzieży. W programie będzie także czas na dyskusję na temat konstelacji zachowań i ról, jakie odgrywają zarówno prowadzący spotkania (teamerzy), jak i pośrednicy językowi/tłumacze. Ponadto będziemy się zastanawiać, jak –jakopośrednicy językowi –możemy reagować na różnice, gafy i pułapki kulturowe. A na zakończenie podczas wspólnej wycieczki do muzeum w miasteczku Storkow wszyscy uczestnicy będą mieli okazję do tłumaczenia „na żywo".

Contact

Klaus Waiditschka
Hirschluch, 15859 Storkow, Brandenburg