23.05. until 24.05.2014 in Jena, Germany

Sympozjum jubileuszowe: Brückner revisited. Dyskursy o polskości dawniej i dziś: perspektywy mikro i makro

  • 23.05. until 24.05.2014
  • Friedrich-Schiller-Universität Jena

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/959

Sympozjum „Brückner revisited. Dyskursy o polskości dawniej i dziś: perspektywy mikro i makro” było pierwszą konferencją utworzonego w październiku 2013 r. Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera, mieszczącego się w Halle i Jenie. Zorganizowano je z okazji 75. rocznicy śmierci patrona Aleksandra Brücknera – pochodzącego z habsburskiej Galicji slawisty-poligloty, który suwerennie przekraczał granice między dyscyplinami naukowymi i pozostawił po sobie bogaty dorobek w dziedzinie lingwistyki, literaturoznawstwa, historii kultury i etnologii. Jego naukowa myśl rozwijała się w zmieniających się językowych i politycznych kontekstach, w różnych europejskich centrach życia naukowego, szczególnie we Lwowie, w Wiedniu, Lipsku i Berlinie. Celem sympozjum była rekapitulacja dorobku Brücknera na różnych polach jego naukowej działalności, refleksja nad nią, a także zastanowienie się nad możliwością jej zastosowania do interdyscyplinarnych studiów polonoznawczych na początku XXI w.

  • Sympozjum jubileuszowe: Brückner revisited. Dyskursy o polskości dawniej i dziś: perspektywy mikro i makro

    Reported by Dr. Paulina Gulinska-Jurgiel