27.07. until 01.08.2020 in Oerlinghausen, Germany

Marianna spotyka Marię - polsko-niemieckie ujęcie fotograficzne Interkulturowy plener fotograficzny

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/8657

Interesuje nas ponadkulturowy dialog (wizualności). Ciekawi nas różnorodność (kulturowych) perspektyw dla narracji tych samych obrazów. Spotykamy się, by (foto)dyskutować i tworzyć (foto)opowieści. Koncentrujemy się na kwestiach pamięci fotograficznej i jej relacji do „wielkich" i „małych" historii (biograficznych). Inspiracją są dla nas miejsca, dokumenty, fotografie, które poddane „nowemu" oglądowi, stanowią znakomity punkt wyjścia do rozważań nad konstruktywnym obrazem historii, do reinterpretacji pozostawionych „świadectw", do rewizji stereotypów. Towarzyszy nam postać utrwalonej w lokalnej pamięci kobiety – Marianne Weber, socjolożce – żonie pioniera socjologii Maxa Webera, popularyzatorce jego dzieł. niemieckiej obrończyni praw kobiet. Jednak ogólnie rzecz ujmując, interesuje nas postać kobiety w fotografii.

cele:

-fotograficzne spojrzenie na postać Marianne Weberprzez odwołanie weryfikację artystycznych reprezentacji i źródeł danych;

-analiza politycznego i opozycyjnego potencjału reprezentacji wizualnych dotyczących dorobku i postaci kobiet „wtedy i dziś";

-ujawnianie „nieświadomych skojarzeń" (Georg Mills) na podstawie aktualnych sprawozdań i archiwaliów;

-aktywny odpoczynek z obiektywem w zaciszu Teutoburskiego Lasu

metody:

w ramach wykładów, dyskusji, spotkań w plenerze będziemy się koncentrować na włączaniu transformatywnego potencjału sztuki do tworzenia opozycji i zwrotów wobec stereotypowych form myślenia. Szczególnej rewizji podlegać będą sposoby reprezentacji charakterystyczne sztukom wizualnym, kształtujące i wspierające zarówno te dominujące idee, koncepcje, przekonania jak i te usytuowane po stronie wykluczonych, zdominowanych i apolitycznych uczestników życia społecznego. Pracujemy z myślą ekspozycji efektów powstałych w czasie pleneru prac.

Planowane wystawy:

-„Alte Synagoge" – Kunstverein Oerlinghausen –jesień 2020

-„Salon kobiet" wMuzeum Archeologicznym w Oerlinghausen – zima 2020/2021

-Medialna promocja w ramach obchodów 100 urodzin Marianne Weber – 2.08.2020

uczestnictwo:

zapraszamy artystów z Polski i Niemiec zainteresowanych podmiotową funkcją fotografii, jej narracyjną praktyką angażującą społecznie i inspirującą publiczność do innego spojrzenia na najważniejsze zjawiska kulturowe, historyczne, ekologiczne w XX i XXI w., niezbędne do zaistnienia zmiany społecznej, tworzenia odpowiedzialnej wspólnoty europejskiej. Pracujemy w trzech językach: angielski, niemiecki i polski.

terminy:

aplikacja do 19.07.20 za pomocą linku: https://goo.gl/JXKAtX

dzień przyjazdu – poniedziałek 27.07.20 do godz. 17.

godz. 17.30 - przywitanie uczestników, kolacja i runda zapoznawcza

początek programu – wtorek 18.02.19 o 9.30

koniec programu o godz. 12 sobota 01.08.20

koszt:

własny uczestników 70 euro (pobyt/nocleg/wyżywienie/materiały) + koszty podróży. Pozostałe koszty pokrywane są przez organizatora z dotacji publicznych.

miejsce:

Villa Welchen, Am Lehmstich 15, Oerlinghausen (villawelschen.de)

organizatorzy:

HVHS St.Hedwigs-Haus e.V. Institut für Migrationsund Aussiedlerfragen w Oerlinghausen (www.st-hedwigshaus.de)

zespół:

-dr Nike Alkema – dyr. Institut für Migrations- und Aussiedlerfragen, Heimvolkshochschule St. Hedwigs-Haus e.V.

-Maria Chojnacka – studentka w Katedrze Grafiki Uniwersytetu SWPS i praktykantka w Institut für Migrations- und Aussiedlerfragen.

-prof. Michał Jakubowicz- wykładowca w Katedrze Grafiki Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. W pracy naukowej zajmuje się badaniem form wizualnych w komunikacji społecznej, strukturami i systemami obrazów technicznych.

-dr Dorota Płuchowska –wykładowca w Katedrze Grafiki Uniwersytetu SWPS, trener komunikacji interkulturowej. Naukowo zajmuje się modelowaniem myślenia systemowego w zespołach interdyscyplinarnych i. zmianą przez design w systemach organizacyjnych

Contact

Maria Chojnacka