Polish-Studies.Interdisciplinary
Scholarly information and international communication

Register

Latest entry

Bei der Online-Plattform Polenstudien.Interdisziplinär (www.pol-int.org) am Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) und dem Collegium Polonicum in Słubice ist ein Praktikumsplatz

read more

Salon

Interdisciplinary Conference: (De-)constructing Central Europe: From Mitteleuropa to Visions of a Common Europe, 1918–2018

18–20.10.2018, hosted by: The Center for Interdisciplinary Polish Studies; Szczecin University; and Willy Brandt Center in Wroclaw

read more

16.04.2018

Sprawozdanie z X Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2018

Sprawozdanie z przebiegu X Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2018 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, która odbyła się w dniach 17-18 marca 2018 r. w Lublinie.

Read full article

26.01.2018

Pol-Int objął partonatem Ogólnopolską Konferencję Naukową „W obrazie”

Mamy zaszczyt ogłosić, że objęliśmy patronatem medialnym drugą z cyklu „O, obrazie 1-4” Ogólnopolską Konferencję Naukową, która odbędzie się tym razem w Krakowie.

Read full article

02.01.2018

Pol-Int patronuje X Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2018

Z przyjemnością objęliśmy patronatem jubileuszową X edycję Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2018, która w tym roku odbędzie się pod hasłem „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju...

Read full article