Polish-Studies.Interdisciplinary
Scholarly information and international communication

Learn more Register

Latest entry on Pol-Int

Recenzowana książka jest obszernym, liczącym 486 stron zbiorowym opracowaniem. Praca składa się ze wstępu oraz 11 rozdziałów. Układ pracy jest logiczny, czytelnik krok po kroku zaznajamiany jest z różnymi aspektami związanymi z powstaniem i funkcjonowaniem klasy polskich przedsiębiorców...

read more

Salon

SALON - Nasz nowy blog naukowy / Our New Academic Blog / Unser neuer Wissenschaftsblog

Serdecznie witamy w Salonie! Welcome to our Salon! Herzlich Willkommen im Salon! [PL/EN/D]

read more

24.08.2016

Prezentacja organizacji "ClientEarth" [PL]

Celem inicjatywy ClientEarth jest wspieranie demokracji środowiskowej. [PL]

Read full article

24.08.2016

Prezentacja "Zielonego Instytutu" [PL]

Zielony Instytut jest ośrodkiem badania, propagowania i rozwijania zielonej myśli. [PL]

Read full article

24.08.2016

Prezentacja publikacji "Polski Odcień Zieleni" [PL]

Publikacja próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie o przyszłość zielonej polityki w Polsce. [PL]

Read full article