Polish-Studies.Interdisciplinary
Scholarly information and international communication

Register

Latest entry

Wojciech Korfanty (1873–1939) to najważniejszy przedstawiciel polskiego ruchu narodowego z Górnego Śląska. Przeciwstawiał się germanizacyjnej polityce władz niemieckich wobec ludności polskiej, walczył o polepszenie sytuacji niższych warstw społecznych. Występował na forum parlamentarnym i na...

read more

Salon

Umfrage zur Polenforschung in den deutschsprachigen Ländern

Teilnahme noch bis zum 15. Februar 2019 möglich!

read more

10.01.2019

Pol-Int po raz kolejny patronuje Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL

W dniach 23-24 marca 2019 r. w Lublinie odbędzie się XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 - „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, której organizatorem jest Fundacja na rzecz...

Read full article