Polish-Studies.Interdisciplinary
Scholarly information and international communication

Register

Latest entry

Książka „Urban Grassroots..." należy do cyklu książek poświęconych problematyce ruchów społecznych i oddolnego aktywizmu w Środkowej i Wschodniej Europie, redagowanych przez badaczkę z Göteborga, Kerstin Jacobsson. Do tej nieformalnej serii należą również „Social Movements in Post-Communist...

read more

Salon

Interdisciplinary Conference: (De-)constructing Central Europe: From Mitteleuropa to Visions of a Common Europe, 1918–2018

18–20.10.2018, hosted by: The Center for Interdisciplinary Polish Studies; Szczecin University; and Willy Brandt Center in Wroclaw

read more

26.01.2018

Pol-Int objął partonatem Ogólnopolską Konferencję Naukową „W obrazie”

Mamy zaszczyt ogłosić, że objęliśmy patronatem medialnym drugą z cyklu „O, obrazie 1-4” Ogólnopolską Konferencję Naukową, która odbędzie się tym razem w Krakowie.

Read full article

02.01.2018

Pol-Int patronuje X Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2018

Z przyjemnością objęliśmy patronatem jubileuszową X edycję Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2018, która w tym roku odbędzie się pod hasłem „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju...

Read full article

09.08.2017

Evaluation of Polish Studies.Interdisciplinary

Three years after launching our platform, we felt it was time for an evaluation. Read about the results here! [EN]

Read full article