Polish-Studies.Interdisciplinary
Scholarly information and international communication

Learn more Register

Latest entry on Pol-Int

Zapraszamy Cię na 4-dniowy wyjazd w piękne miejsce, ze świetnymi ludźmi – na II edycję GoPhD. Zobacz jak się bawiliśmy w czerwcu: https://www.facebook.com/GoLeaders/videos/1138803249526310/W dniach 10-13 listopada ponownie kilkudziesięciu naukowców spędzi weekend w zapierającym dech w...

read more

Salon

SALON - Nasz nowy blog naukowy / Our New Academic Blog / Unser neuer Wissenschaftsblog

Serdecznie witamy w Salonie! Welcome to our Salon! Herzlich Willkommen im Salon! [PL/EN/D]

read more

26.10.2016

Przyszłość polskiego węgla - scenariusze dla Polski [PL]

Co zyska Polska dzięki rozwojowi w kierunku niskoemisyjnym? Co oznacza transformacja energetyczna w wymiarze społecznym i kulturowym? W celu przedyskutowania scenariuszy budowania cywilizacji...

Read full article

26.10.2016

Przyszłość energetyczna Polski – Energy Mix [PL]

Symulowane scenariusze obejmowały różne ceny pozwoleń na emisje w systemie EU ETS oraz różne ceny paliw. Pomimo dominującej pozycji węgla jako paliwa emisje CO2 będą systematycznie maleć.

Read full article

26.10.2016

Jak Polska może spełnić obowiązki wynikające z porozumienia klimatycznego zawartego podczas COP21 oraz pakietu klimatyczno-energetycznego? [PL]

Na początku października 2016 r. Polska ratyfikowała porozumienie klimatyczne zawarte na szczycie COP21. Dwa lata wcześniej Rada Europejska ustaliła unijne cele klimatyczno-energetyczne do 2030...

Read full article