From 1 to 31 August 2018, Pol-Int will take a summer break. Our newsletter will resume regularly on 1 September 2018.

Polish-Studies.Interdisciplinary
Scholarly information and international communication

Register

Latest entry

Fundacja „Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, Kreisau Initiative e.V. oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają nauczycieli i edukatorów z Polski i Niemiec do udziału w seminarium „1918-2018. Sto lat po Wielkiej Wojnie. Wnioski dla społeczeństwa obywatelskiego", które...

read more

Salon

Sprawozdanie z przebiegu II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Cyber+Media

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber+Media odbyła się 15 czerwca 2018 r. w Lublinie. Jednym z patronów medialnych konferencji była platforma Pol-Int.

read more

22.03.2018

Interdisciplinary Conference: (De-)constructing Central Europe: From Mitteleuropa to Visions of a Common Europe, 1918–2018

18–20.10.2018, hosted by: The Center for Interdisciplinary Polish Studies; Szczecin University; and Willy Brandt Center in Wroclaw

Read full article