Polish-Studies.Interdisciplinary
Scholarly information and international communication

Learn more Register

Latest entry on Pol-Int

Książka Stadion na peryferiach jest bardzo ciekawym przykładem uprawianej w nowoczesny sposób nauki historycznej. Z pewnością jest to tekst interdyscyplinarny, i to w prawdziwym tego słowa znaczeniu, sięga bowiem zarówno do historii i jej warsztatu, do metod stosowanych w...

read more

Salon

SALON - Nasz nowy blog naukowy / Our New Academic Blog / Unser neuer Wissenschaftsblog

Serdecznie witamy w Salonie! Welcome to our Salon! Herzlich Willkommen im Salon! [PL/EN/D]

read more

25.04.2017

Veranstaltungsbericht: „Polen, ein Einwanderungsland für Deutsche?“ [DE]

Ergebnisse einer ExpertInnendiskussion am 3. Februar 2017 in der Berliner Buchhandlung buch|bund. [DE]

Read full article

25.04.2017

Sprawozdanie z wydarzenia: „Polska, kraj imigracyjny dla Niemców?” [PL]

Wyniki dyskusji ekspertów z 3 lutego 2017 r. w berlińskiej księgarni buch|bund. [PL]

Read full article

16.02.2017

Migracje z Górnego Śląska – problem pomiaru, charakter i czynniki wyjazdów oraz powroty [PL]

Należy zacząć od tego, że fundamentem dyskusji na temat procesów migracji pomiędzy Polską i Niemcami nie mogą być dane na temat zameldowań i wymeldowań. [PL]

Read full article