Polish-Studies.Interdisciplinary
Scholarly information and international communication

Learn more Register

Latest entry on Pol-Int

Badania nad historią pojęć od kilkudziesięciu lat nie przestają przyciągać uwagi badaczy przeszłości. Dziedzina reprezentowana przez postacie tak ważne dla europejskich nauk historycznych, a przy tym tak różnorodne w podejściu do tematu, jak Reinhard Koselleck, Quentin Skinner czy J. G. A....

read more

Salon

Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme an der ersten Pol-Int-Evaluation ein!

Wir möchten Sie freundlich bitten, unsere Online-Umfrage auszufüllen.

read more

17.02.2017

Zapraszamy do ewaluacji Pol-Int!

Zapraszamy do wypełnienia ankiety o funkcjonalności Pol-Int.

Read full article

27.04.2016

SALON - Nasz nowy blog naukowy / Our New Academic Blog / Unser neuer Wissenschaftsblog

Serdecznie witamy w Salonie! Welcome to our Salon! Herzlich Willkommen im Salon! [PL/EN/D]

Read full article

16.02.2017

Migracje z Górnego Śląska – problem pomiaru, charakter i czynniki wyjazdów oraz powroty [PL]

Należy zacząć od tego, że fundamentem dyskusji na temat procesów migracji pomiędzy Polską i Niemcami nie mogą być dane na temat zameldowań i wymeldowań. [PL]

Read full article