Veranstaltungen

Veranstaltungen: Anzeigen

Archiv

XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022 “Interdyscyplinarność Kluczem Do Rozwoju” | Konferenz

Disziplinen

Anthropologie Kommunikationswissenschaft Kulturwissenschaft Gender Studies Geschichtswissenschaft Internationale Beziehungen Sprachwissenschaft Literaturwissenschaft Medienwissenschaft Philosophie Politikwissenschaft Soziologie Translationswissenschaft

Themen

Komparatistische Literaturwissenschaft Zeitgeschichte Wirtschaftsgeschichte Wissenschaftsgeschichte Sprachwandel Sprachkontakt Literaturgeschichte Literarische Übersetzung Public History Sozialpolitik

Beschreibung

Wierzymy, że XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022 stanie się największym w Polsce naukowym panelem wymiany wiedzy, a tym samym będzie inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

Weitere Angaben

Iwona Domina

Datei(en)

Pol-Int-Team

Datenschutzrichtlinie

Pol-Int verwendet Cookies, um ein reibungsloses Funktionieren unserer Plattform zu gewährleisten (technisch notwendige Cookies). Darüber hinaus bitten wir um Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies zu Analysezwecken und zur Verbesserung der Plattform (statistische Cookies). Ihre Cookie-Einstellungen können Sie stets anpassen oder widerrufen.