Monographie

Izabela Bawej (2014)

Muttersprachliche Interferenz im Lichte der kontrastiven Fehleranalyse am Beispiel Polnisch-Deutsch

Verlag Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Erscheinungsort Bydgoszcz
Seitenzahl(en) 315
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-7096-947-9

Przedmiotem badań w pracy jest ewaluacja transferu negatywnego języka ojczystego na poziomie performancji ze wszystkimi implikacjami towarzyszącymi jego powstaniu na etapie zaawansowanym.

Praca stanowi próbę uporządkowania oraz wzbogacenia problematyki interlingwalnych procesów interferencyjnych w aspekcie potrzeb dydaktyki. Książka ma charakter teoretyczno-praktyczny, jest bogato ilustrowana przykładami, a wyniki badań ujęto w formie tezaurusa.

(Z strony wydawcy)