Sammelband

Ewa Bagłajewska-Miglus, Thomas Vogel (Hrsg.) (2021)

Wege und Umwege zum Verstehen: Sprachmittlung und interkulturelle Mediation im Polnischunterricht / Różne drogi do zrozumienia: pośrednictwo językowe i mediacja międzykulturowa w nauczaniu języka polskiego

Verlag Shaker Verlag
Erscheinungsort Düren
Seitenzahl(en) 166
Reihe Polnisch als Fremd- und Zweitsprache

ISBN: 978-3-8440-7808-4

Der sechste Band der Schriftenreihe „Polnisch als Fremd- und Zweitsprache" präsentiert die Beiträge der Konferenz „Fachsprache Polnisch: Sprachmittlung und interkulturelle Mediation", die in Frankfurt an der Oder am 6. und am 7. März 2020 im Rahmen der 31. AKS-Arbeitstagung stattfand und sich mit dem Thema der Sprachmittlung und interkulturellen Mediation vor dem Hintergrund der durch die Globalisierung verursachten Entwicklung zu Mehrsprachigkeit und Multikulturalität der europäischen Gesellschaften befasste. Der Band ist in zwei Teile gegliedert: Der erste Teil umfasst einige strategische Überlegungen aus theoretischer Perspektive, die Beiträge des zweiten Teils reflektieren die Praxis und enthalten konkrete Umsetzungsvorschläge.

Szósty tom serii wydawniczej „Polnisch als Fremd- und Zweitsprache" przedstawia materiały z konferencji „Specjalistyczny język polski: Pośrednictwo językowe i mediacja międzykulturowa", która odbyła się we Frankfurcie nad Odrą w dniach 6 i 7 marca 2020 roku w ramach 31. Spotkania Roboczego AKS e.V., organizacji zrzeszającej centra języków obcych. Tematem konferencji było pośrednictwo językowe i mediacja międzykulturowa w kontekście wielojęzyczności i wielokulturowości społeczeństw europejskich jako wyniku procesu globalizacji. Tom podzielony jest na dwie części: pierwsza obejmuje strategiczne przemyślenia z perspektywy teoretycznej. Artykuły w drugiej części odzwierciedlają praktykę i zawierają konkretne propozycje realizacji.