Zeitschrift

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN (seit 1990)

Teksty drugie

Herausgeber Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN
Frequenz andere
Sprache Polnisch

ISSN: 0867-0633

Fachowe czasopismo poświęcone wiedzy o literaturze, skoncentrowane na zagadnieniach teorii i metodologii badań literackich, technikach interpretacyjnych oraz problemach krytyki. Mimo wysoce specjalistycznego profilu TEKSTY DRUGIE podtrzymują formułę otwartą: publikują tu naukowcy i pisarze, uczeni o najwyższym autorytecie i debiutanci, poloniści, slawiści, komparatyści oraz reprezentanci innych humanistycznych dyscyplin. Specjalnością pisma są numery tematyczne, dotyczące ważnych, aktualnych zagadnień (m.in. problem podmiotowości, tożsamości, pogranicze estetyki i etyki, pluralizm sztuk, biografizm). Teksty prezentowane są w stałych działach: Szkice, Roztrząsania i rozbiory (recenzje prac naukowych i podręczników, analizy porównawcze i krytyczne), Interpretacje, Przechadzki (impresje i inne lekkie formy). Pojawiają się także, w zależności od potrzeb chwili, Archiwalia, Polemiki, Kronika. Redaktorzy pisma zabiegają nie tylko o najwyższy poziom publikowanych materiałów, lecz także o ich aktualność w perspektywie toczących się we współczesnej humanistyce sporów i wybuchających mód literaturoznawczy

http://tekstydrugie.pl/pl/

http://www.facebook.com/tekstydrugie

http://katalog.czasopism.pl/index.php/Teksty_Drugie