Sammelband

Katarzyna Banul, Filip Pazderski, Tomasz Schimanek, Paulina Sobiesiak-Penszko (2016)

Raport podsumowujący monitoring wdrażania ustawy o petycjach

Verlag Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Erscheinungsort Warszawa
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-7689-215-3

Pod koniec 2015 roku Instytut rozpoczął monitoring stosowania ustawy o petycjach. Jego celem było zebranie informacji o tym, jak w praktyce wygląda przygotowanie organów władzy i administracji publicznej do przyjmowania i rozpatrywania petycji oraz w jakim stopniu obywatele oraz inne podmioty do tego uprawnione korzystają z tego instrumentu. Monitoring miał także umożliwić zidentyfikowanie problemów i barier w stosowaniu ustawy. Wyniki monitoringu oraz najważniejsze wnioski i rekomendacje płynące z ich analizy zostały zebrane w niniejszym raporcie.