Artikel in Sammelband

Jan C. Joerden (2010)

Grundzüge einer Ethik der Mediation

Herausgeber Violetta Konarska-Wrzosek, Jerzy Lachowski, Jόzef Wόjcikiewicz
Verlag Wolters Kluwer
Erscheinungsort Warszawa
Reihe Węzłowe Problemy Prawa Karnego, Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi
Sprache Deutsch

ISBN: 978-83-264-0380-4