Sammelband

Baglajewska-Miglus, Ewa, Vogel, Thomas (Hg.) (2018)

Fachsprache Polnisch - Sprache mit Zukunft / Specjalistyczny język polski – język z przyszłością

Verlag Shaker Verlag
Erscheinungsort Aachen
Seitenzahl(en) 131
Reihe Polnisch als Fremd- und Zweistsprache, Band 4

ISBN: 978-3-8440-6382-0

Der vierte Band der Schriftenreihe „Polnisch als Fremd- und Zweitsprache" präsentiert die Beiträge der Konferenz „Fachsprache Polnisch: Sprache mit Zukunft", die am 8. und 9. Juni 2018 in Frankfurt (Oder) und Słubice stattfand und sich mit zwei zentralen Fragen befasste: dem aktuellen Zustand und der Zukunft der Fachsprache Polnisch. Der Band umfasst einführende Artikel, Schlussbereichte der Arbeitsgruppen und Diskussionsbeiträge. Diese praxisbezogene wie auch wissenschaftliche Herangehensweise soll einen neuen Blick auf die Zukunft der Fachsprache Polnisch eröffnen und einen Impuls für Diskussionen und Austausch von Ideen geben.

Czwarty tom serii wydawniczej „Polnisch als Fremd- und Zweitsprache" przedstawia materiały z konferencji „Specjalistyczny język polski - język z przyszłością", która odbyła się w dniach 8 i 9 czerwca 2018 roku we Franfurcie nad Odrą i w Słubicach. Jej celem było przedstawienie i udokumentowanie aktualnego stanu specjalistycznego języka polskiego oraz zaprezentowanie perspektyw, pomysłów i zaleceń dotyczących przyszłych działań. Tom zawiera referaty wprowadzające, sprawozdania z grup roboczych oraz głosy w dyskusji. W tym praktycznym, a zarazem naukowym podejściu do tematu chodzi przede wszystkim o nowe spojrzenie na przyszłość specjalistycznego języka polskiego oraz o danie impulsu do wymiany myśli, idei i pomysłów.