Survey

Gemeinsames Zukunftskonzept 2030 für den deutsch-polnischen Verflechtungsraum / Wspólna koncepcja przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań

DE:

Wirken Sie mit an der Diskussion zum gemeinsamen Zukunftskonzept 2030 für den deutsch-polnischen Verflechtungsraum!

Aufgrund seiner jahrelangen Zusammenarbeit zu Fragen der Raumentwicklung hat der Ausschuss für Raumordnung der deutsch-polnischen Regierungskommission für regionale und grenznahe Zusammenarbeit beschlossen, gemeinsam Vorstellungen dafür zu entwickeln, wie der Raum auf beiden Seiten der Oder 2030 aussehen soll. Erarbeitet wird ein Gemeinsames Zukunftskonzept 2030 für den deutsch-polnischen Verflechtungsraum.

Wir laden Sie herzlich ein, an der Diskussion zum Zukunftskonzept mitzuwirken. Dazu erhalten Sie auf einer Internetseite Informationen zu ersten Überlegungen zum Zukunftskonzept sowie Zugang zu den Arbeitsmaterialien, die bisher erstellt wurden. Sowohl zu den ersten Überlegungen als auch zu den Arbeitsmaterialien können Sie uns eine Rückmeldung geben. Lassen Sie Ihre Phantasie spielen und schicken Sie uns Ihre Ideen, wie der Raum 2030 aussehen könnte!

http://gzk2030.kooperation-ohne-grenzen.de

http://wkp2030.kooperacja-bez-granic.pl


PL:

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w dyskusji nad Wspólną koncepcją przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań!

W oparciu o wieloletnie doświadczenie współpracy w dziedzinie planowania przestrzennego Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej podjął decyzję w sprawie wspólnego wypracowania wyobrażeń, jak powinien wyglądać obszar po obu stronach Odry w roku 2030. Opracowana zostanie Wspólna koncepcja przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań.

Zapraszamy Państwa serdecznie do włączenia się do dyskusji nad Koncepcją Przyszłości! Na tej stronie internetowej znajdą Państwo informacje o wstępnych ramach Koncepcji Przyszłości oraz dostęp do przygotowanych dotychczas materiałów roboczych. Zarówno w sprawie wstępnych ram Koncepcji Przyszłości jak i materiałów roboczych mogą Państwo przekazać nam swoją opinię. Proszę pozwolić zadziałać wyobraźni i przesłać nam Państwa pomysły, jak obszar ten mógłby wyglądać w roku 2030!

http://wkp2030.kooperacja-bez-granic.pl

http://gzk2030.kooperation-ohne-grenzen.de

Kontakt

Jens Kurnol
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung