Monographie

Angelika Blinda, Renata Skoczek, Ryszard Mozgol (2021)

Konspiracja młodzieżowa w Chorzowie 1948-1956

Verlag Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Erscheinungsort Katowice
Seitenzahl(en) 80
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-8229-084-4

Broszura przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach przedstawia zjawisko młodzieżowej konspiracji w Chorzowie w okresie stalinizmu. W dziewiątym pod względem liczby ludności mieście w Polsce i jednym z największych ośrodków przemysłu ciężkiego, działało co najmniej 10 organizacji antykomunistycznych. Publikacja przedstawia charakterystykę i działalność dziewięciu z nich wraz z biogramami ich dowódców. Ponadto zawiera wstęp oraz trzy rozdziały wprowadzające, w których omówione zostały takie problemy jak ideologizacja życia społecznego czy zjawisko konspiracji młodzieżowej na Górnym Śląsku. Ponadto publlikacja zawiera krótką charakterystykę Chorzowa na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku. Ostatni, podsumowujący, rozdział został poświęcony losom uczestników konspiracji po odbyciu kar więzienia. Publikacja jest bogato ilustrowana zdjęciami ze zbiorów archiwów, bibliotek, muzeów, szkół oraz osób prywatnych.