01.09.2021 in Katowice, Deutschland

Międzynarodowa Konferencja: Wyzwania Europy Środkowej i Wschodniej Vol. 2 - "Nowe - stare populimzy"

  • 01.09.2021
  • Veranstaltungssprache: Polnisch
  • Anmeldeschluss: 15.08.2021
  • Doktoranckie Koło Nauk o Polityce Uniwersytetu Śląskiego; Uniwersytet Śląski; Instytut Europy Środkowej i Wschodniej Fundacja Trójmorza; Akademia Kadr Europesjkich

Link zu diesem Eintrag: https://www.pol-int.org/de/node/9701

Mówi się, że historia często zatacza koło. Stwierdzenie to, z całą pewnością można uznać za prawdziwe, obserwując wzrost popularności populistycznych ruchów politycznych

w Europie. Mediatyzacja polityki, rosnące poczucie alienacji niektórych grup społecznych
a także kryzys konserwatywnego modelu rodziny i zmiany społeczne sprawiają, że od pewnego czasu nikt już nie pyta polityków o programy wyborcze. Wybory coraz częściej wygrywa się stosując chwytliwe hasła.

Współczesny populizm różni się od „tradycyjnego" – mamy obecnie szeroki dostęp do informacji, możemy komentować działania polityków w mediach społecznościowych
i weryfikować ich przekazy. Warto zadać pytanie co sprawia, że w dzisiejszych czasach, populizm polityczny gwarantuje sukces wyborczy?

Organizatorzy konferencji zapraszają studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych do dyskusji o wyżej opisanym fenomenie. Do udziału w konferencji zapraszamy szczególnie politologów oraz historyków, jednak ze względu na interdyscyplinarny charakter wydarzenia zachęcamy również do wysyłania zgłoszeń badaczy reprezentujących inne dyscypliny.

Państwa wystąpienia mogą poruszać dowolną problematykę.

W szczególności mile widziane są tematy związane z:

Ø Historią ruchów populistycznych na przestrzeni wieków

Ø Rolą przywódcy w ruchach populistycznych

Ø Podłożem historycznym warunkującym rozwój populizmów

Ø Popularnością literatury populistycznej

Ø Populizmem w starych i nowych mediach

Ø Typem idealnym tradycyjnego i współczesnego populisty

Ø Różnicą między demagogią a populizmem

Ø Ruchami populistycznymi i degeneracją elit przywódczych

Ø Deepfake a populism

Ø Populizm z perspektywy elit

Ø Fenomen populizmu w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Ø Populizmem w polityce

Ø Populizmem w ekonomii

Ø Przyszłością populizmów

Ø Sylwetką sympatyka ruchów populistycznych

Konferencja odbędzie się 1 września 2021 roku w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams. Opłata konferencyjna obejmuje druk oraz wysyłkę certyfikatu
za pośrednictwem poczty. Koszt wysyłki na terenie Polski wynosi 11 zł, w przypadku wysyłki
za granicę, kwota ustalana jest indywidualnie.

Opłatę należy uiścić do 20 sierpnia 2021 roku na następujący numer konta: 26 1140 2017 0000 4102 1286 5244 (Odbiorca: Zuzanna Sielska). Prosimy, aby w tytule przelewu wpisać swoje imię i nazwisko oraz „Opłata konferencyjna" – np. Jan Kowalski Opłata konferencyjna.

Czynny oraz bierny udział można zgłaszać za pomocą formularza dostępnego pod adresem: "Wyzwania Europy Środkowej i Wschodniej vol. II: Nowe-stare populizmy" (google.com) lub wysyłając zgłoszenie na adres mailowy: challenges.wns@us.edu.pl. Zgłoszenie wysłane drogą mailową musi zawierać:

· Imię i nazwisko wraz z afiliacją,

· Tytuł wystąpienia,

· Streszczenie – ok. 500 znaków

· Adres mailowy,

· Adres korespondencyjny.

Na zgłoszenia czekamy do 15 sierpnia 2021 roku, do godziny 23:59.

Kontakt