Monographie

Aleksandra Kmak-Pamirska (2020)

Centrum - Peryferia - Naród: uwarunkowania w Polsce i w Niemczech w XIX i na początku XX wieku

Verlag Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Erscheinungsort Warszawa
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-235-4343-5

Monografia prezentuje strategię i wskazuje uwarunkowania budowania świadomości narodowej w Polsce i w Niemczech w odniesieniu do postrzegania regionu peryferyjnego przez środowiska zewnętrzne i przyjmowania elementów nowego obrazu skonstruowanego na obszarach centralnych przez społeczność terenów peryferyjnych. Przyjmuje hipotezę, że wizerunek regionów peryferyjnych tworzony w regionach centralnych w dyskursie kulturowo-społecznym nabierał cech narodowych, budując spójny i jednolity obraz państwa, zarówno z perspektywy ogólnopolskiej, jak i ogólnoniemieckiej.

https://www.wuw.pl/product-pol-13217-Centrum-Peryferia-Narod-Uwarunkowania-w-Polsce-i-w-Niemczech-w-XIX-i-na-poczatku-XX-wieku.html