Sammelband

Magdalena Popiel, Tomasz Bilczewski, Stanley Bill (red.) (2020)

Światowa historia literatury polskiej: interpretacje

Verlag Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Erscheinungsort Kraków
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-233-7115-1

Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje to panoramiczny obraz literatury polskiej wszystkich epok: od średniowiecza po wiek XXI. Tworzy go ponad trzydzieści analiz wybranych utworów literackich napisanych przez ponad trzydziestu komparatystów, znawców literatury i kultury polskiej z całego świata: od Kanady, USA i Brazylii po Chiny i Japonię. Poszczególne studia stanowią zapis uważnej lektury dzieł, które weszły w obieg literatury światowej. Wybitni badacze o wielokulturowym i wielojęzycznym doświadczeniu korzystają przy tym z wielu idiomów nowoczesnej humanistyki: znajdziemy tu historycznoliterackie i filologiczne rewizje oraz polemiki, ekokrytyczne odczytania czy studia poświęcone intermedialnym mechanizmom recepcji. Szczególną uwagę poświęcono praktyce, teorii i historii translacji, a zamieszczony słownik w postaci ponad stu pięćdziesięciu kapsuł wyjaśnia najważniejsze konteksty interpretowanych utworów. Tom ten powstał w dwóch wersjach językowych, z myślą o studentach, badaczach i wielbicielach literatury polskiej i światowej.

https://wuj.pl/ksiazka/swiatowa-historia-literatury-polskiej#:~:text=%C5%9Awiatowa%20historia%20literatury%20polskiej.,od%20%C5%9Bredniowiecza%20po%20wiek%20XXI.&text=Tom%20ten%20powsta%C5%82%20w%20dw%C3%B3ch,wielbicielach%20literatury%20polskiej%20i%20%C5%9Bwiatowej.