22.05.2021 in Kraków, Polen

Konferencja poświęcona Ewie Lipskiej

  • 22.05.2021
  • Beginnt um: 9:00
  • Veranstaltungssprache: Polnisch
  • Anmeldeschluss: 18.04.2021
  • Veranstaltungsort: Teams
  • Typ der Veranstaltung: Konferenz

Link zu diesem Eintrag: https://www.pol-int.org/de/node/9401

Nowa data konferencji poświęconej Ewie Lipskiej!

W 2020 roku świętowaliśmy 75. urodziny Ewy Lipskiej - uznanej krakowskiej poetki, autorki dziesiątek cenionych, tłumaczonych na kilkanaście języków obcych, tomów poetyckich, utworów prozatorskich i dramatycznych, laureatki wielu prestiżowych nagród literackich. Jej ostatni tomik "Miłość w trybie awaryjnym" (Wydawnictwo Literackie 2019), jak podkreśla pisarka, jest zwieńczeniem tryptyku cybernetyczno-komputerowego (w skład którego wchodzi również tomik "Czytnik linii papilarnych" oraz "Pamięć operacyjna"), który uznać można za przenikliwą diagnozę współczesności - jej aktualnych niepokojów, ideologicznych chorób i tożsamościowych kryzysów. Sesja naukowa byłaby zatem nie tylko bodźcem do pogłębionej lektury dotychczasowego dorobku artystycznego Lipskiej, ale również stanowiłaby podstawę do dyskusji nad problemami współczesnej rzeczywistości, jakie poetka bierze w swojej twórczości na warsztat, ukazując je w świetle ponadhistorycznej filozoficznej refleksji oraz zwierciadle idiomatycznego języka poetyckiego. Warto podkreślić, że do tej pory - mimo znakomitych prac, m.in. Jerzego Kwiatkowskiego, Marty Wyki, Anny Legeżyńskiej, Ryszarda Matuszewskiego, Wojciecha Ligęzy czy Anety Piech-Klikowicz - oraz kilku opracowań zbiorowych trudno mówić o powstaniu satysfakcjonującego monograficznego ujęcia antropologicznego imaginarium Lipskiej. Sesja naukowa z okazji 75-letnich urodzin poetki byłoby zatem doskonałym impulsem do wypełnienia tej luki.
Proponowana tematyka wystąpień:- rola wyobraźni w kreacji poetyckiej i modelowaniu własnej egzystencji,- napięcie między samotnością (byciem-sobą) i osamotnieniem (wyobcowaniem),- cielesność, afektywność a dyskurs intelektualistyczny, techniczny/technologiczny (komputerowy, cybernetyczny),- konstruowanie i dekonstruowanie podmiotu jako projektowanie nie-tożsamości,- funkcja ironii i paradoksu w kontekście owej dekonstrukcji,- status śmierci i życia („żywej śmierci") - granice, pogranicza, przejścia, nieciągłości,- rola miłości i potrzeba komunikacji z Innym,- pragnienie dopełnienia i świadomość niemożliwości pełnej satysfakcji (poznawczej, egzystencjalnej, estetycznej),- dialektyka poczucia bezpieczeństwa oraz nieredukowalnego niepokoju,- dom i bezdomność jako modusy istnienia,- nieoswajalność rzeczywistości - kondycja zagubienia w świecie,- pozycja outsidera/buntownika (wobec tradycji literackich, porządków ontologicznych, norm i wartości),- odrębność języka - hermetyczność, idiom poetycki,- cywilizacja „w trybie awaryjnym": perspektywy, diagnozy, refleksje.


Organizator: Wydział Polonistyki UJ

Miejsce: platforma Teams

Termin: 22 maja 2021

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń na adres elipska.konferencja@gmail.com mija 18 kwietnia 2021 roku. Objętość abstraktu: ok. 300 słów. Informacja o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu propozycji wystąpienia konferencyjnego zostanie rozesłana do autorów 20 kwietnia 2021 roku.Wystąpienia nie powinny przekraczać 20 minut.

Organizatorzy przewidują̨ publikację w formie recenzowanej antologii artykułów pokonferencyjnych.

Kontakt

Sebastian Brejnak