Monographie

Małgorzata Bednarek (2020)

Sytuacja prawna cmentarzy żydowskich w Polsce 1944-2019

Verlag Wydawnictwo Austeria
Erscheinungsort Kraków, Budapeszt, Syrakuzy
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-7866-262-4

Od czasu zakończenia II wojny światowej istnieje w Polsce „kwestia" cmentarzy żydowskich. „Kwestię" tę można najogólniej ująć jako problem ich „znikania" lub znaczącego pomniejszania ich obszaru tak w wymiarze jednostkowym, jak i łącznym albo jako proces niszczenia cmentarzy żydowskich i eliminowania ich z przestrzeni. Małgorzata Bednarek dokonuje wnikliwej analizy historyczno-prawnej tego zjawiska.

https://austeria.pl/produkt/sytuacja-prawna-cmentarzy-zydowskich-w-polsce-1944-2019/