17.06. bis 18.06.2021 in Wrocław, Polen

I Studencko-Doktorancka Konferencja "Wrocławskie Spotkania Młodych Filologów"

 • 17.06. bis 18.06.2021
 • Veranstaltungssprachen: Englisch, Polnisch
 • Anmeldeschluss: 15.03.2021
 • Koło naukowe doktorantów Wydziału Filologicznego "Chamelinguon Language and Culture Club"
 • Typ der Veranstaltung: Konferenz

Link zu diesem Eintrag: https://www.pol-int.org/de/node/9288

Koło naukowe doktorantów Wydziału Filologicznego Chamelinguon Language and Culture Club, działające przy Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, ma przyjemność zaprosić na pierwszą studencko-doktorancką konferencję Wrocławskie Spotkania Młodych Filologów, która odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2021 r. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną w tym roku konferencja odbędzie się wyjątkowo w trybie online poprzez platformę MS Team.

Spotkanie ma charakter interdyscyplinarny. Celem konferencji jest dyskusja na temat współczesnych trendów filologicznych, upowszechnienie wyników badań oraz integracja środowiska studenckiego i doktorantów. Podczas wydarzenia studenci i doktoranci z całej Polski będą mieli możliwość prezentacji swoich badań i wymiany poglądów oraz doświadczeń w reprezentowanych przez siebie dziedzinach. Istnieje możliwość wystąpienia w języku polskim lub angielskim. Najlepsza prezentacja zostanie nagrodzona.

Zapraszamy do udziału młodych badaczy (emerging scholars) w zakresie:

 • językoznawstwa,
 • literaturoznawstwa,
 • glottodydaktyki,
 • translatoryki,
 • filmoznawstwa,
 • groznawstwa,
 • nauk o mediach.

Podczas konferencji planowane są wystąpienia studentów i doktorantów, którzy będą mieli okazję przedstawić swoje badania w formie 20-minutowej prezentacji zakończonej 10-minutową sesją pytań i odpowiedzi.

Termin składania zgłoszeń: 15.03.2021 r.

Należy przesłać abstrakt w języku polskim lub angielskim (250–300 słów) w dokumencie programu Word (doc lub docx). W oddzielnym pliku prosimy przesłać także następujące informacje: tytuł referatu, imię i nazwisko autora, rok i kierunek studiów oraz afiliacja. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa abstrakty (w tym maksymalnie jeden abstrakt indywidualny i jeden współautorski). Prosimy przesyłać je na adres: wsmfuwr@gmail.com.

Wszystkie abstrakty będą recenzowane. Informacje o przyjęciu abstraktu zostaną rozesłane do 15.04.2021 r.

Kontakt