Sammelband

Renata Skoczek (2020)

Rok 1920 na Górnym Śląsku

Verlag Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach
Erscheinungsort Katowice
Seitenzahl(en) 48 S.
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-8229-031-8

Katalog wystawy przygotowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach w ramach obchodów stulecia powstań śląskich, uzupełniony o unikalne fotografie i dokumenty, które nie znalazły miejsca na planszach wystawienniczych. Publikacja składa się z ośmiu rozdziałów i wstępu. Przedstawia najważniejsze wydarzenia roku 1920 w regionie od momentu, kiedy rozpoczęły obowiązywać postanowienia traktatu wersalskiego, do ogłoszenia przez Międzysojuszniczą Komisję Rządzącą i Plebiscytową regulaminu plebiscytu. Zawiera 37 ilustracji, w tym fotografie, dokumenty życia społecznego, odznaki, sztandary, mapy, które są wynikiem bogatej kwerendy przeprowadzonej w zbiorach wielu muzeów, bibliotek, archiwów i kolekcji prywatnych.