Monographie

Angelika Blinda, Aleksandra Korol-Chudy, Ryszard Mozgol (2020)

Powstania śląskie 1919–1921. Materiały edukacyjne do wystawy elementarnej Instytutu Pamięci Narodowej

Verlag Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach
Erscheinungsort Katowice
Seitenzahl(en) 76 S.
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-8098-315-1

Broszura jest dodatkiem edukacyjnym do wystawy elementarnej „Powstania śląskie 1919–1921", która przedstawia wydarzenia związane z walką o przyłączenie Górnego Śląska do Polski w latach 1919–1922. Wydawnictwo wzbogaca merytorycznie plansze wystawy oraz ułatwia samodzielne zbudowanie lekcji poświęconej tej tematyce.