Monographie

Daniel St. Czachorowski (red.) (2020)

Tatarskie losy. Akta z sowieckich archiwów

Verlag Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej
Erscheinungsort Wrocław
Sprache Polnisch

ISBN: 9788365802330

Informujemy z przyjemnością, że ukazała się właśnie nowa publikacja, wydana staraniem Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP. Nowa książka zatytułowana jest Tatarskie losy. Akta z sowieckich archiwów, zaś tłumaczeniem materiałów, ich opracowaniem i uzupełnianiem zajął się Daniel St. Czachorowski. Zebrane są w niej materiały śledcze, protokoły przesłuchań i zeznania wybitnych przedstawicieli polskiej społeczności tatarskiej okresu przedwojennego: Konstantego i Aleksandra Achmatowiczów, Olgierda Kryczyńskiego i Alego Ismaila Woronowicza. Sowieckie służby bezpieczeństwa starały się unicestwić polskich Tatarów za ich patriotyczną postawę oraz walkę przeciwko bolszewikom na Krymie i podczas wojny 1919–1921. Po raz pierwszy mamy możliwość zapoznania się z tym w jednej publikacji.

Książka ukazała się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Książka będzie dostępna on-line na stronie www.bibliotekatatarska.pl.