Sammelband

Kamil Pietrasik (2020)

Uchodźcy czeczeńscy w Polsce w latach 1994-2000

Verlag Difin
Erscheinungsort Warszawa
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-8085-182-5

Książka jest pierwszą tego rodzaju publikacją na rynku wydawniczym, która stanowi ogromne źródło wiedzy na temat uchodźstwa czeczeńskiego do Polski w okresie od połowy lat 90. XX w. do końca XX w. Przedstawiono w niej kompleksowo uwarunkowania uchodźców czeczeńskich w Polsce w latach 1994-2000. Oparta o urzędowe dokumenty, takie jak: porozumienia między polskimi a czeczeńskimi miastami, uchwały miast, oficjalne, państwowe źródła z archiwum Straży Granicznej, a także dane statystyczne z Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców, które do chwili pojawienia się niniejszej książki nie były szczegółowo przedstawione oraz omówione. Cennym materiałem wykorzystanym w książce są również obowiązujące wówczas akty prawne czy archiwalne wydania prasy codziennej i czasopism, a także wywiady przeprowadzone z uchodźcami czeczeńskimi, którzy w latach 1994-2000 przybywali do Polski.
Publikacja ma charakter interdyscyplinarny i adresowana jest do przedstawicieli środowiska naukowego i akademickiego, osób zainteresowanych politologią, naukami o bezpieczeństwie, kryminologią, socjologią oraz prawem.

https://ksiegarnia.difin.pl/ksiazki-naukowe/nauki-spoleczne/politologia-socjologia/uchodzcy-czeczenscy-w-polsce-w-latach-1994-2000?limit=100