25.03. bis 28.03.2021 in Lublin, Polen

XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 “Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

  • 25.03. bis 28.03.2021
  • Veranstaltungssprache: Polnisch
  • Anmeldeschluss: 25.02.2021
  • Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  • Veranstaltungsort: Lublin/online
  • Typ der Veranstaltung: Konferenz

Link zu diesem Eintrag: https://www.pol-int.org/de/node/9087

XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju"Lublin/online 25-28 marca 2021 r.(25-28 marca sesje online, 27-28 marca sesje stacjonarne)Szanowni Państwo,w związku z obecną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną informujemy, że udział w Konferencji będzie możliwy zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej. Szczegóły na stronie Informacje w poszczególnych zakładkach.Wierzymy, że XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 stanie się największym w Polsce naukowym panelem wymiany wiedzy, a tym samym będzie inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.• 23 listopada 2020 – 25 lutego 2021 r. – zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakładce Opłaty)
• do 4 marca 2021 r. – zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych i posterów naukowych
• 25-28 marca 2021 r. – XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju" (25-28 marca sesje online, 27-28 marca sesje stacjonarne)
• do 4 kwietnia 2021 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów
Kontakt:
+48 733 933 178
kontakt@konferencja-tygiel.pl
https://www.konferencja-tygiel.pl/

Kontakt