Monographie

Renata Suchowiejko (2020)

Muzyczny Paryż à la polonaise w okresie międzywojennym: artyści - wydarzenia - konteksty

Verlag Wydawnictwo Księgarnia Akademicka
Erscheinungsort Kraków
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-8138-243-4

Paryż był ulubionym celem wędrówek polskich muzyków już od czasów Chopina, ale w okresie międzywojennym stał się wręcz drugą, muzyczną stolicą Polski. Artyści jeździli tam masowo, szukali nauki, pracy i natchnienia. [...]

Najlepszym tego świadectwem są zachowane źródła: francuska prasa, dokumenty życia społecznego (programy koncertowe) i materiały archiwalne. [...] pozwalają one spojrzeć na polskich muzyków poprzez pryzmat wielokulturowego Paryża. [...] Wnikliwa analiza, doprawiona odrobina heurystycznej wyobraźni, otwiera nowe przestrzenie do refleksji. [...] rodzi się z niej fascynująca opowieść o muzycznym Paryżu à la polonaise w okresie międzywojennym.

https://akademicka.pl/index.php?detale=1&a=2&id=53921