Sammelband

Sławomir Sztobryn, Katarzyna Dworakowska (red.) (2020)

Wielogłos w myśli o wychowaniu. 100 lat polskiej pedagogiki filozoficznej

Verlag Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Erscheinungsort Warszawa
Reihe Pedagogika Filozoficzna Tom VIII
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-235-4254-4

Książka stanowi oryginalny wkład w refleksję nad polską pedagogiką filozoficzną, ze szczególnym uwzględnieniem dzieła Tadeusza Kotarbińskiego. Autorzy badają zagadnienia dotyczące kształtującego wpływu przeszłości, ale przede wszystkim koncentrują się wokół wciąż aktualnych problemów współczesnej edukacji, pytając o etyczność jednostki ludzkiej w świecie, który próbuje nas zwolnić z myślenia, w którym – cytując Herberta – „wybuchła epidemia instynktu samozachowawczego". W ich rozważaniach powraca również kwestia roli, jaką może odegrać nauczyciel – spolegliwy opiekun – w tej edukacyjnej rzeczywistości, stawiającej nowe wyzwania i – pilniej niż kiedykolwiek – wymagającej od nas odpowiedzi na pytanie o kształt świata i nasze w nim miejsce.

Open Access: https://wuw.pl/data/include/cms//Wieloglos__Sztobryn_Slawomir_Dworakowska_Katarzyna_red_2020.pdf?v=1594372814120