Call for Participants: Seminarium Doktorskie GEOP w Muzeum POLIN 2020/21

Już po raz szósty zapraszamy doktorantów z polskich instytucji naukowych do udziału w Seminarium Doktorskim GEOP, poświęconym historii i kulturze Żydów polskich.

Od 2015 r. seminarium służy młodym badaczom jako forum prezentacji nowych i interesujących badań, interdyscyplinarnych dyskusji oraz refleksji metodologicznej nad studiami polsko-żydowskimi.

Co zyskasz dzięki Seminarium Doktorskiemu GEOP?

Seminarium umożliwi Ci kontakt z badaczami z różnych ośrodków akademickich i instytucji badawczych w Polsce, a także zaprezentowanie koncepcji swojej pracy i konsultacje z wybitnymi specjalistami z kraju i zagranicy.

Seminarium odbywa się w trybie comiesięcznych (środowych) spotkań w Muzeum POLIN w Warszawie.

W ramach seminarium doktorskiego GEOP otrzymasz:

 • zwrot kosztów podróży dla Ciebie i Twojego promotora do i z Warszawy (jeśli mieszkasz poza Warszawą);
 • możliwość konsultacji swojej pracy badawczej z członkami Rady Naukowej i zaproszonymi specjalistami z Twojej dziedziny;
 • szansę na stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie przez 9 miesięcy trwania seminarium (dla 5 najlepiej ocenionych w rekrutacji uczestników).

Do udziału zapraszamy antropologów, etnografów, hebraistów, historyków, historyków sztuki, jidyszystów, judaistów, literaturoznawców, psychologów społecznych, socjologów i adeptów innych nauk przygotowujących obecnie prace doktorskie z zakresu historii i kultury Żydów polskich w krajowych instytucjach naukowo-dydaktycznych.

Jak się zgłosić?

 1. Do 11 września wypełnij formularz online, dostępny pod tym linkiem >>
 2. Do formularza online załącz:
  • Zaświadczenie o przyjęciu na studia doktoranckie lub zaliczeniu kolejnego roku w polskiej placówce naukowo-dydaktycznej
  • Opis i konspekt pracy doktorskiej (maks. 4 znormalizowane strony)
  • Jeden opublikowany lub przygotowany do druku tekst naukowy dotyczący tematyki seminarium (o objętości 10-30 znormalizowanych stron).
 3. Poproś promotora/promotorkę pracy doktorskiej o rekomendację – przesłaną bezpośrednio przez nich na adres geop@polin.pl (w polu temat prosimy wpisać Seminarium Doktorskie GEOP – rekomendacja dla imię i nazwisko doktoranta)

Wyniki rekrutacji zostaną podane do wiadomości 25 września 2020 r., a pierwsze spotkanie seminarium planowane jest na 21 października 2020 r.

Informujemy jednocześnie, że jeśli ze względu na sytuację epidemiologiczną i obowiązujący w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN reżim sanitarny nie będzie możliwości zorganizowania spotkań Seminarium Doktorskiego GEOP stacjonarnie, będą odbywały się one w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy internetowej udostępnionej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, aby zapewnić bezpieczne warunki współpracy i wymiany akademickiej.

Katedra Judaistyki im. Tadeusza Taubego na Uniwersytecie Wrocławskim jest partnerem Muzeum POLIN w prowadzeniu seminarium doktorskiego GEOP.

Organizacja seminarium doktorskiego GEOP możliwa jest dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Kontakt