Sammelband

Aleksandra Pethe, Anna Musialik-Chmiel, Rafał Śpiewak (red.) (2019)

Polskość w narracjach medialnych z perspektywy Górnego Śląska

Verlag Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Erscheinungsort Katowice
Seitenzahl(en) 258
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-7875-597-5

Publikacja stanowi wieloaspektową refleksję nad recepcją polskości na Górnym Śląsku. Istotnymi zagadnieniami w ramach podejmowanych analiz są ewolucja i kondensacja polskości w czasie i w różnych środowiskach, znajdująca swoje odzwierciedlenie w różnorodnych narracjach medialnych, dystrybuowanych m.in. przez prasę („Niedziela") i telewizję (TVP Katowice). Monografia czerpiąc z wielu dyscyplin naukowych i przynależnych im metodologii, może stać się inspiracją do dalszych badań tożsamości Górnego Śląska w procesie mediatyzacji.

strona internetowa wydawnictwa

spis treści