Sammelband

Emilia Kubicka, Lech Zieliński, Sebastian Żurowski (Red.) (2019)

Język(i) w prawie. Zastosowania językoznawstwa i translatoryki w praktyce prawniczej

Verlag Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika
Erscheinungsort Torun
Seitenzahl(en) 217
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-231-4184-6

Monografia Języki(i) w prawie. Zastosowania językoznawstwa i translatoryki w praktyce prawniczej jest podsumowaniem pewnego etapu działań naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich prowadzonych od kilku lat przez zespół językoznawców współpracujących z prawnikami. Adresatami tej książki są przede wszystkim dwie grupy odbiorców. Pierwszą stanowią prawnicy praktycy, którzy na co dzień muszą rozwiązywać problemy wymagające odwoływania się do wiedzy językowej. Drugą – studenci kierunków prawniczych, dopiero uczący się poruszać wśród zagadnień prawnych i językowych.(...) W pierwszej części centrum zainteresowania stanowią problemy związane z wykładnią językową i narzędziami (słownikami), które bywają w niej wykorzystywane. (...) W drugiej części podane są podstawowe informacje o pracy i warsztacie tłumacza (przysięgłego).

(fragment Wstepu)