Monographie

Bożena Dziemidok-Olszewska, Monika Kowalska, Krystyna Leszczyńska, Marta Michalczuk-Wlizło (2018)

Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w Konstytucji 1997 roku

Verlag Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Erscheinungsort Lublin
Seitenzahl(en) 246
Sprache Polnisch

ISBN: 9788322791486

Głównym celem publikacji jest przedstawienie zasad, organów i instytucji ustrojowych funkcjonujących na podstawie obowiązującej Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Należy zwrócić uwagę na metodologiczną skrupulatność w potraktowaniu problemu zawartego w tytule publikacji. [...] Autorkom udało się ukazać kompleksowo ogół zasad i wartości panujących pod rządami Ustawy zasadniczej z 1997 r., dzięki czemu przegląd jest kompletny i wartościowy. [...] Pozycja jest opracowaniem cennym, potrzebnym (ze względu na dynamiczne zmiany zachodzące w polskim ustroju), bardzo wartościowym merytorycznie.

Z recenzji dr. hab. Tomasza Słomki, Uniwersytet Warszawski