Monographie

Wojciech Motyka (2018)

Wychowanie muzyczne młodzieży w środkowej części Galicji w okresie autonomicznym (1867-1914)

Verlag Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Erscheinungsort Rzeszów
Seitenzahl(en) 310
Sprache Polnisch

ISBN: 9788379965601

Spis treści

Wstęp

Rozdział I

Czynniki warunkujące realizację zadań w zakresie wychowania muzycznego młodzieży galicyjskiej

1. Ludność Galicji i jej kultura

1.1. Liczebność

1.2. Struktura narodowościowa i wyznaniowa

1.3. Struktura zawodowa i społeczna

1.4. Kultura muzyczna Galicji

2. Miejsce wychowania muzycznego w systemie oświaty galicyjskiej

2.1. Polityka oświatowa państwa

2.2. Szkolnictwo ludowe

2.3. Szkolnictwo średnie

2.4. Zakłady kształcenia nauczycieli

2.5. Szkolnictwo zawodowe i muzyczne

Rozdział II

Śpiew w galicyjskich szkołach ludowych

1. Plany i programy nauczania śpiewu, założenia metodyczne

1.1. Liczba godzin

1.2. Metodyka nauczania śpiewu

2. Środki dydaktyczne, śpiewniki

Rozdział III

Śpiew i muzyka w galicyjskich szkołach średnich

1. Nauczanie śpiewu

1.1. Frekwencja

1.2. Liczba godzin

1.3. Rodzaje zespołow śpiewaczych

1.4. Repertuar

1.5. Nauczyciele śpiewu

1.6. Środki dydaktyczne, śpiewniki

2. Nauczanie muzyki

2.1. Rodzaje zespołow instrumentalnych

2.2. Repertuar

2.3. Nauczyciele muzyki

3. Nauczanie śpiewu i muzyki w szkołach średnich regionu środkowej części Galicji

3.1. C.k. I Gimnazjum w Rzeszowie

3.2. C.k. II Gimnazjum w Rzeszowie

3.3. C.k. Gimnazjum w Jaśle

3.4. C.k. I Gimnazjum w Jarosławiu

3.5. C.k. Gimnazjum w Mielcu

3.6. C.k. Gimnazjum z ruskim językiem nauczania w Przemyślu

3.7. Ukraiński Instytut dla Dziewcząt w Przemyślu

Rozdział IV

Śpiew i muzyka w galicyjskich zakładach kształcenia nauczycieli

1. Plany i programy nauczania śpiewu i muzyki, założenia metodyczne

2. Nauczyciele śpiewu i muzyki

3. Środki dydaktyczne: podręczniki (śpiewniki), sale muzyczne

Zakończenie

Bibliografia

Aneksy

(Ze strony internetowej wydawcy.)