Zeitschrift

Instytut Historii Sztuki UWr (seit 2019)

Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki UWr

Abkürzung Quart
Herausgeber Instytut Historii Sztuki UWr
Frequenz vierteljährlich
Sprache Polnisch

ISSN: ISSN 1896 – 4133

Ukazał się 53. numer kwartalnika "Quart" - wydawanego przez Instytut Historii Sztuki UWr.

Numer zawiera przede wszystkim teksty poświęcone architekturze.

Więcej informacji można znaleźć na stronie kwartalnika: http://quart.uni.wroc.pl/aktualny.html

Spis treści:

Od Redakcji

Marco Cadinu: Migration and way of living. Houses, public spaces and city-planning between the Middle Ages and the modern age in the east-Mediterranean area

Mikołaj Getka-Kenig: „Przedmioty budownictwa" na warszawskich wystawach sztuk pięknych z lat 1819–1828 a problem modernizacji kultury architektonicznej w konstytucyjnym Królestwie Polskim

Paulina Korneluk: Słowiański rynek i polska attyka Zamość w myśli Jana Sas-Zubrzyckiego na podstawie artykułów jego autorstwa

Mateusz Konopka: Motoryzacja a geneza form architektury Ericha Mendelsohna z lat 20. XX wieku

Cezary Wąs: The Shadow of God in the Garden of the Philosopher. The Parc de La Villette in Paris in the context of philosophy of chôra. Part IV: Church / Church of Otherness

Patrycja Cembrzyńska: Święci Niezłomni. Mitologia śmierci partyzanta w obrazach Ignacego Czwartosa

Waldemar Okoń: Rzeczy opisanie [recenzja książki Anny Markowskiej "Sztuka podręczna Wrocławia".