Sammelband

Mikołaj Getka-Kenig, Aleksander Łupienko (red.) (2017)

Architektura w mieście, architektura dla miasta. Społeczne i kulturowe aspekty funkcjonowania architektury na ziemiach polskich

Verlag IH PAN
Erscheinungsort Warszawa
Seitenzahl(en) 244
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-65880-10-9

Architektura XIX wieku jest sama w sobie ważnym obszarem badawczym, a równocześnie stanowi fascynujący materiał źródłowy do dziejów społecznych. Miasta tego czasu były przestrzenią dynamicznego rozwoju, intensyfikacji przemian politycznych, społecznych i kulturowych, powstawania nowych idei i formowania się różnego typu ruchów mających na celu reformę dotychczasowych stosunków. Przemiany te odzwierciedlały się w architekturze i urbanistyce, które z kolei miały wpływ na ludzi - mieszkańców miast i użytkowników ich przestrzeni. W niniejszym tomie historycy oraz historycy sztuki starają się odpowiedzieć na pytania dotyczące trzech obszarów współczesnych badań nad przestrzenią miast ziem polskich w XIX wieku. Obszary te obejmują kwestię wpływu wspomnianych przemian na debaty i projekty przebudowy, rozbudowy i reorganizacji miast; kwestię „języka", jakim twórcy i fundatorzy różnych obiektów architektonicznych przemawiali do wyobraźni odbiorców i użytkowników z różnych grup społecznych i etnicznych, kształtując ich tożsamość oraz kwestię wpływu kontekstu politycznego, społecznego i ekonomicznego na układ budynków publicznych i prywatnych.

http://ksiegarnia-ihpan.edu.pl/pl/oferta/154-architektura-w-miescie-architektura-dla-miasta-spoleczne-i-kulturowe-aspekty-funkcjonowania-architektury-na-ziemiach-polskich-9788365880109.html