Sammelband

Aleksander Łupienko, Agnieszka Zabłocka Kos (red.) (2019)

Architektura w mieście, architektura dla miasta. Przestrzeń publiczna w miastach ziem polskich w „długim” XIX wieku

Verlag IH PAN
Erscheinungsort Warszawa
Seitenzahl(en) 509
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-65880-53-6

Przestrzeń publiczna jest fizycznym, namacalnym obszarem, który z reguły można dość precyzyjnie określić. Jednocześnie stanowi także konstrukt myślowy wyposażony w liczne atrybuty konotujące idee m.in. z dziedziny prawa, polityki bądź estetyki. Naukowe rozpoznanie miejskiej przestrzeni publicznej to jeden z kluczy do zrozumienia tego nieskończenie skomplikowanego układu fizyczno-społeczno-mentalnego, jakim jest miasto.

W niniejszym tomie, drugim w serii „Architektura w mieście, architektura dla miasta", publikujemy teksty przedstawicieli dwóch różnych dziedzin humanistyki: historyków i historyków sztuki. To wspólny namysł nad rolą, znaczeniem i funkcjonowaniem przestrzeni publicznej w ujęciu naukowców, którzy operując nieco odmiennymi kategoriami, przemawiają do nas wspólnym językiem. Teksty te przedstawiają różne interpretacje przestrzeni publicznej w miastach dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie zaborów. Studia te uzupełniają artykuły o dziewiętnastowiecznych miastach z krajów ościennych: monarchii habsburskiej, Rosji i Prus, co daje szeroki materiał porównawczy i otwiera nowe horyzonty badawcze.

Aleksander Łupienko, Agnieszka Zabłocka-Kos

http://ksiegarnia-ihpan.edu.pl/pl/oferta/202-architektura-w-miescie-architektura-dla-miasta-t-2-przestrzen-publiczna-w-miastach-ziem-polskich-w-dlugim-xix-wieku-9788365880536.html