21.03. bis 22.03.2020 in Lublin, Polen

XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju"

  • 21.03. bis 22.03.2020
  • Veranstaltungssprache: Polnisch
  • Anmeldeschluss: 20.02.2020
  • Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  • Veranstaltungsort: Lublin
  • Typ der Veranstaltung: Konferenz

Link zu diesem Eintrag: https://www.pol-int.org/de/node/7821

XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju"


21-22 marca 2020

- prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe
- dla studentów, doktorantów i naukowców
- aktualna i ważna tematyka
- prace badawcze i przeglądowe
- wartościowe wykłady specjalne
- wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
- publikacja rozdziałów
- profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia

Wierzymy, że XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 stanie się największym w Polsce naukowym panelem wymiany wiedzy, a tym samym będzie inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.


Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.


Tematyka konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z następujących obszarów wiedzy:
-obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
-obszar nauk przyrodniczych;
-obszar nauk ścisłych;
-obszar nauk technicznych;
-obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
-obszar nauk humanistycznych;
-obszar nauk społecznych;
-obszar sztuki.Aby wziąć udział w Konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.

Rejestracja odbywa się w turach:
I tura potrwa do 17 października 2019
II tura potrwa do 23 stycznia 2020
III tura potrwa do 20 lutego 2020

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronach:
http://www.konferencja-tygiel.pl/
https://www.facebook.com/TYGIEL.Lublin/


Kontakt:
kontakt@konferencja-tygiel.pl


tel. +48 733 933 416

Kontakt