Monographie

Dorota Sula (2013)

Powrót ludności polskiej z byłego Imperium Rosyjskiego w latach 1918-1937

Verlag Trio
Erscheinungsort Warszawa
Seitenzahl(en) 364
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-7436-323-5

W książce przedstawiono akcje reemigracyjno-repatriacyjną ludności polskiej, która w wyniku różnych splotów okoliczności, a przede wszystkim w konsekwencji I wojny światowej znalazła się na terenie byłego Imperium Rosyjskiego. Praca ma układ chronologiczno-problemowy. Powstała w oparciu o przeprowadzone liczne kwerendy archiwalne i biblioteczne oraz bogaty zbiór prasy i literatury.

(Informacje ze strony internetowej wydawnictwa TRIO)

  • Powrót ludności polskiej z byłego imperium Rosyjskiego w latach 1918-1937

    Rezensiert von Dr. Martin Müller-Butz