07.11. bis 08.11.2019 in Poznań, Polen

Konferencja naukowa „Pojednanie w roku rocznic: teoria i praktyka”

 • 07.11. bis 08.11.2019
 • Veranstaltungssprache: Polnisch
 • Anmeldeschluss: 15.06.2019
 • Stowarzyszenie im. Jerzego Turowicza i Kluby „Tygodnika Powszechnego”
 • Veranstaltungsort: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Typ der Veranstaltung: Konferenz

Link zu diesem Eintrag: https://www.pol-int.org/de/node/7609

[Opis organizatora]

W roku 2019 zbiega się szereg rocznic – od 80. wybuchu II wojny światowej, poprzez 30. obrad okrągłego stołu, wyborów czerwcowych oraz upadku muru berlińskiego, 20. wstąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO, aż po 15. poszerzenia Unii Europejskiej. To także setna rocznica stworzenia porządku wersalskiego, który miał dać światu pokój i stabilizację a okazał się bezradny wobec agresji reżimów totalitarnych. Proponujemy, by wyjść poza zwyczajową celebrację tych rocznic i zastanowić się, w jaki sposób, w ich perspektywie, myśleć można o budowaniu porozumienia między państwami, narodami, społeczeństwami i jednostkami, a także roli, którą w tym procesie odegrały poszczególne środowiska i postaci w Polsce oraz innych krajach europejskich.

Wizje polityki i historii, które sprawczość dziejową przypisują albo wyłącznie wybitnym jednostkom, albo wyłącznie wielkim grupom społecznym, wydają się zbyt jednostronne, by wyjaśniać złożone procesy konfliktu i pojednania, których świadkiem w ciągu ostatnich dekad była Europa. Usiłując zniuansować obraz tego procesu, warto zestawiać perspektywy mikrohistoryczne z analizami generalnymi, relacje naocznych świadków wydarzeń z ocenami formułowanymi przez ludzi, którzy, z racji późniejszego urodzenia, znają jedynie konsekwencje tych wydarzeń.

Liczymy, że perspektywa, którą proponujemy, okaże się interesująca nie tylko dla politologów i historyków, lecz także dla metodologów nauk społecznych i humanistycznych, socjologów, filozofów społecznych i politycznych, etyków, teologów oraz kulturoznawców i literaturoznawców, badających sposób, w jaki doświadczenia konfliktu i pojednania znajdują swój komentarz w dziełach artystycznych.

Skupić pragniemy się na następujących zagadnieniach:

 • roli jednostek i grup społecznych w zabieganiu o historyczne porozumienie pomiędzy Polską a jej sąsiadami, a także pomiędzy różnymi siłami politycznymi w Polsce
 • myślicielach oraz myśli politycznej, która warunkowała procesy pojednania po II wojnie światowej
 • teoretycznych koncepcjach pojednania politycznego (political reconciliation) oraz rywalizacji, sporu i walki politycznej
 • polityce pamięci, związanej z wskazanymi wydarzeniami, a także obchodami ich rocznic
 • sposobach upamiętniania rocznic uniwersalnych w Polsce i innych krajach europejskich
 • możliwości i metodach przeciwstawiania się agresji i nienawiści w debacie publicznej
 • dziełach kultury, które odzwierciedlały, inspirowały lub przeciwstawiały się próbom pojednania, bądź też wspierały lub krytykowały te procesy (np. krytyka porozumień okrągłostołowych w literaturze)
 • roli kościołów i związków wyznaniowych w budowaniu dialogu pomiędzy państwami i społeczeństwami europejskimi.

Strona konferencji: http://drogieuropy.pl/