Sammelband

Pod redakcją: Anny Górskiej, Maryli Koss-Goryszewskiej, Jacka Kucharczyka (2019)

W stronę krajowego mechanizmu ewaluacji integracji. Diagnoza sytuacji beneficjentów ochrony międzynarodowej w Polsce

Verlag Instytut Spraw Publicznych
Erscheinungsort Warszawa
Seitenzahl(en) 67
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-7689-329-7

Przedstawiamy Państwu raport krajowy dotyczący funkcjonowania różnych obszarów polityki integracyjnej wobec migrantów przymusowych w Polsce. Raport powstał w wyniku przeprowadzenia ewaluacji polityk migracyjnych i integracyjnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, realizowanej w ramach projektu „Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej" (National Integration Evaluation Mechanism, NIEM).

Projekt opiera się na założeniu, że kształtowanie skutecznej polityki migracyjnej i integracyjnej nie jest możliwe bez uwzględnienia rzetelnych danych urzędowych – zarówno statystycznych, prawnych, administracyjnych czy finansowych, jak i dotyczących polityki publicznej. Dopiero dostępność i całościowa analiza tych danych pozwala realizować tak zwaną evidence based policy – politykę opartą na wiedzy i empirycznych dowodach. Celem projektu NIEM jest dostarczenie tej wiedzy i wykorzystanie wyników ewaluacji do dalszego kształtowania odpowiedniej polityki integracyjnej. Niniejszy raport prezentuje wyniki pierwszej z planowanych trzech rund ewaluacji – tak zwaną ewaluację bazową, która na podstawie 186 wskaźników miała na celu zdiagnozowanie sytuacji zastanej. Kolejne będą przeprowadzane cyklicznie co dwa lata. Równolegle po każdej ewaluacji jest również planowana publikacja raportów krajowych i raportu europejskiego, porównującego ze sobą badane wymiary polityk integracyjnych wszystkich państw biorących udział w projekcie.